บองโก (สเปน: bongó) เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลองจากคิวบา เป็นกลองขนาดเล็ก ขึงหนังกลองหน้าเดียว ประกอบด้วยกลองสองตัวยึดตึดกัน กลองลูกใหญ่มีชื่อในภาษาสเปนว่า "เอมบรา" (hembra, ตัวเมีย) ลูกเล็กมีชื่อว่า "มาโช" (macho, ตัวผู้) ใช้เคาะด้วยนิ้ว หรือไม้กลอง (ผู้เล่นส่วนใหญ่จะนิยมเคาะด้วยมือ) มักถูกใช้เคาะผสมกับกลองคองกา เพื่อแต่งเติมสีสันให้กับเสียงเพลง เครื่องเคาะรูปแบบนี้ มักถูกพบเห็นได้ในคอนเสิร์ตเพลงแนว ละติน รวมไปถึง คอนเสิร์ตเพลงแนว ดิสโก้ , โซล , ฟังค์ , แจ๊ส , ป็อบร็อค , เร้กเก้ , สกา ในบางครั้ง สำหรับในประเทศไทย บองโก ยังถูกนำไปเคาะผสมกับเพลงเพื่อชีวิต และเพลงลูกทุ่ง อีกด้วย

บองโก
บองโก
เพอร์คัชชัน
ชื่ออื่นบองโก, กลองบองโก
ประเภท เพอร์คัชชัน
Hornbostel–Sachs classification211.251.2
คิดค้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ในคิวบา
ช่วงเสียง
G2G4
เครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้อง
Ekué, คองกา, timbales

แหล่งข้อมูลอื่น แก้