น้ำคือชีวิต

สารคดีดนตรีเล่าเรื่องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

น้ำคือชีวิต เป็น "สารคดีดนตรีเล่าเรื่อง" ที่จัดทำขึ้นโดยประภาส ชลศรานนท์ และ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับปูนซิเมนต์ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 เป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ "น้ำ" ให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้เห็น และตระหนักถึงสิ่งที่ทรงทำเกี่ยวกับเรื่องของ "น้ำ" มาโดยตลอด เพื่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 16.30 - 17.00 น. และทางเนชั่น แชนแนล ไททีวี ช่อง 1 ทุกวันจันทร์ เวลา 18.30 น.

สารคดีดนตรี "น้ำคือชีวิต" ได้กลับมาออกอากาศเป็นครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เวลา 17.00 - 17.30 น. และครั้งล่าสุด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันพฤหัสบดี ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 23.30 - 00.10 น. เป็นการคั่นเวลาก่อนจะเปลี่ยนเป็นรายการตลกหกฉาก

สารคดีนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอนหลัก ๆ ประกอบด้วย

รูปแบบการนำเสนอของสารคดีดนตรีนั้นมีการใช้ตัวแสดงนำเรื่อง 4 คน และวิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วยกราฟิกและแอนิเมชันในการอธิบายสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับน้ำ เช่น ฝนหลวง, ฝายชะลอน้ำ, การสร้างเขื่อน, การบริหารจัดการน้ำ, การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีธรรมชาติ, ฯลฯ

การใช้แอนนิเมชั่นในการอธิบายวิธีการทำฝนหลวงในสารคดีดนตรีน้ำคือชีวิต

เพลงประกอบ

แก้

เฉลียง , คาราบาว, โมเดิร์นด็อก

  1. น้ำคือชีวิต

เฉลียง

  1. แผ่นดินนี้ก่อนเคย
  2. เลี้ยงเมฆ
  3. น้ำคือชีวิต

คาราบาว

  1. เวิ้งว้าง
  2. แก้มลิง
  3. น้ำคือชีวิต

โมเดิร์นด็อก

  1. เพราะไหลผ่านเมือง
  2. บ่อน้ำสามบ่อ
  3. น้ำคือชีวิต

อ้างอิง

แก้