สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี

สำหรับสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ดูที่ ไทยทีวี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบอนาล็อกเอ็มเอ็มดีเอส ดำเนินการโดย บริษัท ไททีวี วิทยุโทรทัศน์ จำกัด (เดิมคือ บริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี จำกัด) ภายใต้สัญญาสัมปทานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา สถานีโทรทัศน์ไททีวี ยุติการออกอากาศในระบบ MMDS พร้อมกับ จะมีการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล๊อก เป็นทีวีดิจิทัล ซึ่งทำให้สถานีได้ปิดตัวลง โดยดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศทั้งสิ้น 3 ช่องรายการ ดังนี้

และได้นำสัญญาณไปออกอากาศที่ดาวเทียมช่องKttv1-2 ความถี่ดาวเทียม NSS6 11635 H 27500

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข