สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อกเอ็มเอ็มดีเอส ดำเนินการโดย บริษัท ไททีวี วิทยุโทรทัศน์ จำกัด (เดิมคือ บริษัท เวิลด์ สตาร์ ทีวี จำกัด) ภายใต้สัญญาสัมปทานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศทั้งสิ้น 3 ช่องรายการ ดังนี้

และได้นำสัญญาณไปออกอากาศที่ดาวเทียมช่อง Kttv1-2 ความถี่ดาวเทียม NSS6 11635 H 27500

และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา สถานีโทรทัศน์ไททีวี ยุติการออกอากาศในระบบ MMDS พร้อมกับจะมีการเปลี่ยนผ่านจากทีวีแอนะล็อก เป็นทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน จึงทำให้สถานีได้ปิดตัวลง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้