นาฬิกาของรูบิก (อังกฤษ: Rubik's Clock) เป็นของเล่นปริศนา ประดิษฐ์ขึ้นและจดสิทธิบัตรโดยคริสโตเฟอร์ ซี. วิกส์ และคริสโตเฟอร์ เจ. เทย์เลอร์[1] ภายหลัง แอร์เนอ รูบิก (Ernő Rubik) สถาปนิกชาวฮังการีได้ซื้อสิทธิบัตรนี้และนำไปทำการตลาดภายใต้ชื่อของเขา

สภาพหลังแก้ปัญหาได้เสร็จ

นาฬิกาของรูบิกเป็นของเล่นปริศนาที่มีสองด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยนาฬิกา 9 เรือน รวมเป็น 18 เรือน โดยมีปุ่ม 4 ปุ่ม สำหรับบังคับ เป้าหมายของการเล่นคือหมุนให้นาฬิกาทั้ง 18 เรือน ชี้ไปที่ 12 นาฬิกา

การเรียงสับเปลี่ยน แก้

นาฬิกาของรูบิกมีจำนวนรูปแบบการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันทั้งหมด 1214 รูปแบบ หรือมีค่าเท่ากับ 1,283 , 918 , 464 , 548 , 864 รูปแบบ [2]

การแข่งขันและสถิติ แก้

สถิติโลกอย่างเป็นทางการที่ยอมรับโดยสมาคมลูกบาศก์โลก (World Cube Association) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการจัดการแข่งขันและสถิติ สถิติการแก้นาฬิกาของรูบิกได้เร็วที่สุดอย่างเป็นทางการในปัจจุบันคือ 4.40 วินาที โดย Yunhao Lou ในการแข่งขัน Shenzhen Open 2018[3] ส่วนสถิติในเวลาเฉลี่ย 5 ครั้ง คือ 4.56 วินาที โดย Yunhao Lou ในการแข่งขัน China Championship 2018[4]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Patents EP0322085 (1989-06-28), JP1171588 (1989-07-06), GB2213739 (1989-08-23), US4869506 (1989-09-26)
  2. http://www.jaapsch.net/puzzles/clock.htm
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-23. สืบค้นเมื่อ 2015-05-16.
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-14. สืบค้นเมื่อ 2015-05-16.