เมกะมิงส์ (อังกฤษ: Megaminx) เป็นเกมปริศนาชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายลูกบาศก์ของรูบิก แต่มีรูปทรงเป็นทรงสิบสองหน้า

เมกะมิงส์ 6 สี
เมกะมิงส์ 12 สี

การเรียงสับเปลี่ยนแก้ไข

เมกะมิงส์ 12 สี มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันทั้งหมด 100,669,616,553,523,347,122,516,032,313,645,505,168,688,116,411,019,768,627,200,000,000,000 หรือประมาณ 1068 วิธี

เมกะมิงส์ 6 สี มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันทั้งหมด 6,144,385,775,971,883,979,645,753,925,393,402,415,081,061,792,664,780,800,000,000,000 หรือประมาณ 6.1×1063 วิธี

การแข่งขันและสถิติแก้ไข

สถิติโลกอย่างเป็นทางการที่ยอมรับโดยสมาคมลูกบาศก์โลก (World Cube Association) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการจัดการแข่งขันและสถิติ สถิติการแก้เมกะมิงส์ได้เร็วที่สุดอย่างเป็นทางการในปัจจุบันคือ 27.81 วินาที โดย Juan Pablo Huanqui ในการแข่งขัน CubingUSA Nationals 2018[1] ส่วนสถิติในเวลาเฉลี่ย 5 ครั้ง คือ 30.39 วินาที โดย Juan Pablo Huanqui ในการแข่งขัน Wuxi Open 2019[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข