สแควร์วัน

(เปลี่ยนทางจาก สแควร์-วัน)

สแควร์วัน (อังกฤษ: Square One) เป็นเกมปริศนาชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายลูกบาศก์ของรูบิก ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีลักษณะแตกต่างออกไป ทำให้วิธีการหมุนแตกต่างจากลูกบาศก์ของรูบิก

สภาพแบบสุ่ม
สภาพหลังแก้ปัญหาสำเร็จ

การเรียงสับเปลี่ยนแก้ไข

สแควร์วันมีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันทั้งหมด 170 × 2 × 8! × 8! = 552,738,816,000 วิธี

การแข่งขันและสถิติแก้ไข

สถิติโลกอย่างเป็นทางการที่ยอมรับโดยสมาคมลูกบาศก์โลก (World Cube Association) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการจัดการแข่งขันและสถิติ สถิติการแก้สแควร์วันได้เร็วที่สุดอย่างเป็นทางการในปัจจุบันคือ 6.96 วินาที โดย Bingliang Li ในการแข่งขัน Guangzhou Wushan Open 2014[1] ส่วนสถิติในเวลาเฉลี่ย 5 ครั้ง คือ 10.21 วินาที โดย Bingliang Li ในการแข่งขันเดียวกัน[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข