ลูกบาศก์พกพา

ลูกบาศก์พกพา (อังกฤษ: Pocket Cube) เป็นเกมปริศนาชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายลูกบาศก์ของรูบิก แต่มีขนาด 2×2×2

สภาพแบบสุ่ม
สภาพหลังแก้ปริศนา

การเรียงสับเปลี่ยนแก้ไข

ลูกบาศก์พกพา 2x2x2 มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันทั้งหมด   วิธี

การแข่งขันและสถิติแก้ไข

สถิติโลกอย่างเป็นทางการที่ยอมรับโดยสมาคมลูกบาศก์โลก (World Cube Association) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการจัดการแข่งขัน และ สถิติ สถิติการแก้ลูกบาศก์พกพาที่เร็วทีสุดอย่างเป็นทางการในปัจจุบันคือ 0.49 วินาที โดย Maciej Czapiewski ในการแข่งขัน Grudziądz Open 2016[1] ส่วนสถิติในเวลาเฉลี่ย 5 ครั้ง คือ 1.21 วินาที โดย Martin Vædele Egdal ในการแข่งขัน Kjeller Open 2018[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข