นางมหาจันทเทวี (พม่า: စန္ဒာဒေဝီ မွေ့ဇိပ် [sàɰ̃.dà dè.wì mwḛ zeɪ̯ʔ];) หรือในวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช เรียก นางมุชีพ พระมเหสีใน พระยาอู่ กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง อาณาจักรเมาะตะมะ-หงสาวดี

นางมหาจันทเทวี
စန္ဒာဒေဝီ မွေ့ဇိပ်
ราชินีแห่งเมาะตะมะ–หงสาวดี
ดำรงพระยศค.ศ. 1348 – 1384
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษ 1330
เมาะตะมะ?
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคต?
พะโค
อาณาจักรหงสาวดี
คู่อภิเษกพระยาอู่ (1348–1384)
พระราชบุตรตะละแม่ท้าว
ราชวงศ์อาณาจักรหงสาวดี
พระราชบิดาThan-Bon
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางเป็นธิดาคนที่ 3 ของเสนาบดีนาม Than-Bon เสนาบดีผู้ใหญ่ในราชสำนักเมาะตะมะ-หงสาวดีซึ่งพระนางพร้อมพระเชษฐภคินีอีก 2 พระองค์คือ นางจันทะมังคะละที่ 2 หรือ นางมุเอียด และ นางอำเตียว หรือ นางมุกอ ได้เป็นพระมเหสีในพระยาอู่หลังจากที่พระยาอู่ขึ้นสืบราชบัลลังก์ขณะที่พระขนิษฐา พระนางสิริมายาเทวี หรือ นางมุเตียว ได้เป็นพระมเหสีของพระยาอู่ในอีก 5 ปีต่อมา

พระนางได้รับพระอิสริยยศที่ จันทเทวี พระนางมีพระธิดาพระองค์เดียวคือ ตะละแม่ท้าว พระอัครมเหสีองค์แรกใน พระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์องค์ที่ 9