พระนางสิริมายาเทวี

พระนางสิริมายาเทวี (พม่า: သီရိမာယာဒေဝီ မွေ့ဒေါ, ออกเสียง: [θìɹḭ màjà dèwì mwḛ dɔ́]; ? – 28 มกราคม ค.ศ. 1368) หรือในวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช เรียก นางมุเตียว พระมเหสีองค์สุดท้ายใน พระยาอู่ กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี และเป็นพระราชมารดาของ พระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์องค์ที่ 9

พระนางสิริมายาเทวี
သီရိမာယာဒေဝီ မွေ့ဒေါ
พระมเหสีแห่งเมาะตะมะ
ดำรงพระยศป.ค.ศ. 1353 – ป. 28 มกราคม ค.ศ. 1368
ประสูติป. คริสตทศวรรษที่ 1340
เมาะตะมะ?
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคตป. 28 มกราคม ค.ศ. 1368
วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน Tabodwe 729 ME
โดนวู่น
อาณาจักรเมาะตะมะ
คู่อภิเษกมังลังกา (ค.ศ. 1348–ป. 1353)
พระยาอู่ (ป. ค.ศ. 1353–1368)
พระราชบุตรThazin Saw Dala
Thazin Saw U
Nyi Kan-Kaung
พระเจ้าราชาธิราช
ราชวงศ์ฟ้ารั่ว
พระราชบิดาThan-Bon
ศาสนาพุทธเถรวาท

แต่เดิมพระนางเป็นพระชายาของ มังลังกา เจ้าเมืองหงสาวดีซึ่งเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระยาอู่ต่อมาเมื่อพระสวามีก่อกบฏต่อพระเชษฐาแต่ไม่สำเร็จและถูกสำเร็จโทษใน ค.ศ. 1353 พระยาอู่จึงรับนางมุเตียวเข้ามาเป็นพระมเหสีและพระราชทานพระอิสริยยศเป็น พระนางสิริมายาเทวี ในวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1368 พระนางมีพระประสูติกาลพระราชบุตรองค์ที่ 4 หลังจากนั้นไม่นานพระนางก็สวรรคตต่อมาพระราชบุตรพระองค์นี้ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระยาอู่เป็น พระเจ้าราชาธิราช