นางจันทะมังคะละที่ 2

นางจันทะมังคะละที่ 2 (พม่า: စန္ဒာမင်းလှ မွေ့အစ်, ออกเสียง: [sàɴdà mɪ́ɴ l̥a̰ mwḛ ʔɪʔ]; ประมาณ ค.ศ. 1340 – 1365) หรือในเรื่อง ราชาธิราช เรียก นางมุเอียด พระอัครมเหสีใน พระยาอู่ กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง อาณาจักเมาะตะมะ-หงสาวดี พระองค์เป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกของพระยาอู่

นางจันทะมังคะละที่ 2
စန္ဒာမင်းလှ မွေ့အစ်
อัครมเหสีเมาะตะมะ
ระหว่างค.ศ. 1348 – ป. 1365
ก่อนหน้านางจันทะมังคะละ
ถัดไปนางอำเตียว?
คู่อภิเษกพระยาอู่ (1348–ป. 1365)
พระราชบุตรไม่มี
ราชวงศ์ฟ้ารั่ว
พระราชบิดาThan-Bon
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษ 1330
เมาะตะมะ?
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคตป. 1365
โดนวู่น
อาณาจักรเมาะตะมะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

นางจันทะมังคะละที่ 2 เมื่อแรกประสูติมีพระนามว่า นางมุเอียด เป็นธิดาคนโตของเสนาบดีผู้ใหญ่ชื่อ Than Bon ซึ่งพระนางและพระขนิษฐาอีก 2 พระองค์คือ นางอำเตียว หรือ นางมุกอ และ นางมหาจันทาเทวี หรือ นางมุชีพ ได้เป็นพระมเหสีหลังพระยาอู่ขึ้นครองราชย์ ต่อมาพระขนิษฐาอีกพระองค์หนึ่งคือ พระนางสิริมายาเทวี หรือ นางมุเตียว ได้เข้ามาเป็นพระมเหสีของพระยาอู่ในอีก 5 ปีต่อมา

เนื่องจากนางจันทะมังคะละที่ 2 ไม่มีพระโอรส-ธิดาพระนางจึงรับพระนัดดาคือ มะยีกำกอง (พระโอรสของพระนางสิริมายาเทวีกับมังลังกาพระอนุชาต่างพระมารดาของพระยาอู่) เป็นพระโอรสบุญธรรม พระนางสิ้นพระชนม์ที่ ดอนวุน ประมาณ ค.ศ. 1360 ซึ่งไม่กี่ปีหลังจากพระยาอู่หลบหนีออกจากเมืองเมาะตะมะโดยกองทัพกบฏภายใต้การนำของ สมิงพระตะบะ ซึ่งก่อนพระนางจะสิ้นพระชนม์ได้กราบทูลพระยาอู่มิให้ลงโทษมะยีกำกองจากนั้นไม่นานพระนางก็สิ้นพระชนม์