สมิงพระตะบะ (พม่า: ဗြတ်ထဗ; เสียงอ่านภาษาพม่า: [bjaʔ tʰə ba̰]; บางทีเรียก พระตะบะ) เจ้าเมือง เมาะตะมะ แห่ง อาณาจักรเมาะตะมะ-หงสาวดี ระหว่าง ค.ศ. 1364 ถึง 1388 เขาก้าวขึ้นมามีอำนาจโดยการกบฏต่อ พระยาอู่ กษัตริย์องค์ที่ 8 ด้วยความช่วยเหลือของน้องชายคือ สมิงเลิกพร้า ซึ่งการกบฏครั้งนี้มีผลให้มีการย้ายเมืองหลวงไปยัง หงสาวดี เมื่อ ค.ศ. 1369

สมิงพระตะบะ
ဗြတ်ထဗ
เจ้าเมือง เมาะตะมะ
ครองราชย์ค.ศ. 1364–1388
ก่อนหน้าพระยาอู่ (กษัตริย์)
ถัดไปByat-Ka-Man (ผู้ว่าการแทน)
รัชกาลพระยาอู่ (ประมาณ ค.ศ. 1371–1384)
ประสูติประมาณ ค.ศ. 1324
เมาะตะมะ
คู่อภิเษกTala Mi Ma-Hsan
พระราชบุตร4 ลูกชาย และ 3 ลูกสาว
พระราชบิดาSaw E Pyathat
ศาสนาพุทธเถรวาท