นักบุญโยเซฟ

(เปลี่ยนทางจาก นักบุญโจเซฟ)

โยเซฟ (ฮีบรู: יוֹסֵף Yosef) ชาวคาทอลิกเรียกว่านักบุญยอแซฟ[2] เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ เกิดเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 และเสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษเดียวกัน ที่เมืองนาซาเร็ธในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน นักบุญโยเซฟสืบสายมาจากตระกูลกษัตริย์ดาวิด คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ระบุว่าเป็นสามีของนางมารีย์ซึ่งเป็นมารดาพระเยซู[3] นักบุญโยเซฟมิใช่บิดาตามเชื้อสายของพระเยซู กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อยาโคบ แต่ตามหลักฐานของพระวรสารนักบุญลูกา[4] กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อเฮลี พระวรสารในสารบบไม่ได้ระบุวันและสถานที่เกิดและตายของโยเซฟ เท่าที่ทราบโยเซฟอยู่ที่เมืองนาซาเรธ ใน กาลิลี[5] อยู่ที่เบธเลเฮม ในแคว้นยูเดียเป็นเวลาอีกสองปี[6] และถูกบังคับให้ลี้ภัยไปอยู่อียิปต์อีกระยะหนึ่ง แม้ว่า “พระวรสารสหทรรศน์” จะไม่ได้กล่าวถึงอายุของโยเซฟแต่จากเอกสารอื่น ๆ โยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ และมารีย์เป็นหม้ายเมื่อพระเยซูออกเทศนาและเมื่อพระเยซูทรงรับพระทรมาน ฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าโยเซฟเสียชีวิตก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์

นักบุญโยเซฟ
“นักบุญโยเซฟและพระกุมารเยซู” หน้ากากศิลา – ราว ค.ศ. 1635 โดย กวีโด เรนี (Guido Reni)
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
เกิดประมาณ 90 ปีก่อน ค.ศ. (ตามแหล่งข้อมูลไม่ใช่ทางศาสนา)[1]
เบธเลเฮม[1]
เสียชีวิตระหว่าง 3 ปีก่อน ค.ศ. ถึง 20 กรกฎาคม ค.ศ. 18[1] (ประเพณี)
นาซาเรธ
นิกายโรมันคาทอลิก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง19 มีนาคม
สัญลักษณ์ช่างไม้และเครื่องมือ, เถาวัลย์แห่งเฮอร์มิท
องค์อุปถัมภ์ศาสนจักรคาทอลิก, เด็กในครรภ์, บิดา, คนเข้าเมือง, กรรมกร, ช่างไม้, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, ต่อความลังเลสงสัย และของการเสียชีวิตอย่างมีสุข, ฯลฯ

อาชีพของโยเซฟตามที่บรรยายในพระวรสารว่าเป็น τεκτων, ภาษากรีกหมายถึงช่างแต่ในศาสนาคริสต์ถือกันว่าโยเซฟเป็นผู้ทำงานกับไม้หรือช่างไม้ แต่ในภาษาอังกฤษปัจจุบันใช้คำว่า “wagon” หรือ “stand-user” หรือช่างทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเหมาะกับความหมายในภาษากรีกมากกว่า[7] นอกเหนือจากนั้นแล้วพระวรสารก็มิได้กล่าวถึงโยเซฟ และไม่มีบทพูด มิได้บอกสถานที่เกิดและสถานที่เสียชีวิต และเวลาต่างที่เกี่ยวกับโยเซฟก็แตกต่างกัน บางครั้งก็จะกล่าวว่าอายุมากกว่ามารีมาก และบางครั้งก็เพียงไม่กี่ปี บางวรสารกล่าวว่าโยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์จึงมีความสามารถในการวิเคราะห์บทพูดที่คู่สนทนาคิดเอาไว้ได้อย่างแม่นยำ ในพระวรสารกล่าวถึงโยเซฟเมื่อพระเยซูไปเยรูซาเลมเมื่ออายุสิบสองปี แต่ไม่มีอะไรที่กล่าวถึงโยเซฟหลังจากนั้น เอกสารเกี่ยวกับเวลาเสียชีวิตไม่ชัดเจนแต่เมื่อพระเยซูออกเทศนามารีย์ก็เป็นหม้ายแล้ว[8]

ในนิกายโรมันคาทอลิกถือว่านักบุญโยเซฟเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์กรรมกรและมีวันสมโภชหลายวัน และในปี ค.ศ. 1870 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ประกาศให้นักบุญโยเซฟและนักบุญเปโตรเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของศาสนจักรคาทอลิกทั้งหมด นอกจากนั้นโยเซฟยังเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เมืองและประเทศหลายเมืองและหลายประเทศ

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 Souvay, Charles. "St. Joseph." The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 11 Oct. 2013
  2. "ประวัตินักบุญตลอดปี:นักบุญยอแซฟ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-29. สืบค้นเมื่อ 2011-11-02.
  3. มัทธิว 1:16 เก็บถาวร 2009-01-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. ลูค 3:23[ลิงก์เสีย]
  5. before Jesus's birth (Luke 2:4), on return from exile in Egypt after Herod's death (Matthew 2:23, Luke 2:39), after the Passover visit to Jerusalem when Jesus was 12 years old (Luke 2:51)
  6. Luke 2:4, Matthew 2:1-14
  7. See Matthew 13:55, Mark 6:3. Greek τεκτων denotes primarily a skilled worker in wood, such as a carpenter or joiner, although in secular literature the term has been used also for other craftsmen and workmen. The canonical Gospel accounts do not go into detail on this point; but apocryphal sources and art portray Joseph as a carpenter.
  8. When hanging on the cross Jesus made provision for the care of his mother after his own imminent death, John19:25-27

ดูเพิ่ม

แก้