พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2492 อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง อดีตผู้รักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 และเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 10 รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ธวัช บุญเฟื่อง
ไฟล์:ธวัช บุญเฟื่อง.jpg
รักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
(0 ปี 97 วัน)
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าบัณฑูร สุภัควณิช
ถัดไปสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 มกราคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
พรรคการเมืองเพื่อไทย

การทำงาน

แก้

ธวัช บุญเฟื่อง เข้ารับราชการตำรวจจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ต่อมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยถูกจัดอยู่ในผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 90[1] และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2] ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แทนนายบัณฑูร สุภัควณิช ที่ลาออกจากตำแหน่ง[3] จนกระทั่งมีการแต่งตั้งนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 92[4] แต่การเลือกตั้งในครั้งนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นโมฆะ

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 83[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมีตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 146/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  3. ตั้ง "ธวัช บุญเฟื่อง" รักษาการเลขาธิการนายกฯ แทน "บัณฑูร สุภัควณิช"
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  5. เปิด 97 บัญชีรายชื่อเพื่อไทย 'บรรยิน'ลุ้นได้เป็นส.ส.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๗, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๐๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖