ธนบัตร 20 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ธนบัตร 20 บาท เป็นธนบัตรไทยที่ใช้หมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบัน มีทั้งแบบที่ 15 แบบที่ 16 แบบที่ 17 รุ่นที่ 1 และแบบที่ 17 รุ่นที่ 2 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน

20 บาท
(ประเทศไทย)
มูลค่า20 บาท
ความกว้าง138 มม.
ความสูง72 มม.
องค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยลายน้ำ, ลายเส้นนูน, ภาพซ้อนทับ, ตัวเลขแฝง, อักษรเบรลล์, แถบสี, หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง, ช่องใส, กลุ่มดาวยูไรอัน
วัสดุที่ใช้พอลิเมอร์
ปีที่พิมพ์2445 – ปัจจุบัน
ด้านหน้า
การออกแบบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
วันที่ออกแบบ2565
ด้านหลัง
การออกแบบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และภาพจิตรกรรมจากบทละครอิเหนา
วันที่ออกแบบ2565

พัฒนาการธนบัตร

แก้

แบบ 17

แก้

ธนบัตรไทยชนิดราคา 20 บาทแบบ 17 แบบที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน

แบบ 16

แก้

ธนบัตรไทยชนิดราคา 20 บาทแบบ 16[1] ประกาศออกใช้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รุ่นที่สอง
 • จ่ายแลก: 1 เมษายน 2556

แบบ 15

แก้
รุ่นที่หนึ่ง
 • จ่ายแลก: 3 มีนาคม 2546

แบบ 14

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 14 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 13

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20บาท สำหรับธนบัตรแบบ 13 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 12

แก้
 

แบบ 11

แก้

แบบ 10

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 10 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 9

แก้
 
 

แบบ 8

แก้

แบบ 7

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 7 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 6

แก้

แบบ 5

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (กรมแผนที่)

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (โทมัส)

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 3

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 7
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 2

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 6

แบบ 1

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 5

อ้างอิง

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-13. สืบค้นเมื่อ 2013-04-15.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้