ธนบัตร 20 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ธนบัตร 20 บาท เป็นธนบัตรไทยที่ใช้หมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบัน มีทั้งแบบที่ 15 แบบที่ 16 แบบที่ 17 รุ่นที่ 1 และแบบที่ 17 รุ่นที่ 2 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน

20 บาท
(ประเทศไทย)
มูลค่า20.00 บาท
ความกว้าง138 มม.
ความสูง72 มม.
องค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยลายน้ำ, ลายเส้นนูน, ภาพซ้อนทับ, ตัวเลขแฝง, อักษรเบรลล์, หมึกพิมพ์พิเศษ, แถบสี, แถบฟอยล์ภาพ 3 มิติ, หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง, ช่องใส, กลุ่มดาวยูไรอัน
วัสดุที่ใช้พอลิเมอร์
ปีที่พิมพ์2445 – ปัจจุบัน
ด้านหน้า
การออกแบบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
วันที่ออกแบบ2565
ด้านหลัง
การออกแบบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และภาพจิตรกรรมจากบทละครอิเหนา
วันที่ออกแบบ2565

พัฒนาการธนบัตรแก้ไข

แบบ 17แก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 20 บาทแบบ 17

แบบ 16แก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 20 บาทแบบ 16[1] ประกาศออกใช้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รุ่นที่สอง
 • จ่ายแลก: 1 เมษายน 2556

แบบ 15แก้ไข

รุ่นที่หนึ่ง
 • จ่ายแลก: 3 มีนาคม 2546

แบบ 14แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 14 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 13แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20บาท สำหรับธนบัตรแบบ 13 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 12แก้ไข

แบบ 11แก้ไข

แบบ 10แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 10 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 9แก้ไข

แบบ 8แก้ไข

แบบ 7แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 7 มาใช้ ยกเว้น

แบบ 6แก้ไข

แบบ 5แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (กรมแผนที่)แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (โทมัส)แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 3แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 7
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 2แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 6

แบบ 1แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 5

ธนบัตรปัจจุบันแก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 20 บาทแบบ 17

ธนบัตรที่ระลึกแก้ไข

แบบที่ระลึกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข