เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือพระที่นั่งบัลลังก์ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำปัจจุบันมีการสร้างใหม่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2457 ลำเรือภายนอกทาสีเขียว ท้องเรือภายในทาสีแดง ยาว 42.95 เมตร กว้าง 2.95 เมตร ลึก 0.76 เมตร กินน้ำลึก 0.31 เมตร ฝีพาย 54 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน[1] คนถือธงท้าย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนเห่เรือ 1 คน

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ในช่วงซ้อมพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประวัติ
ประเทศไทย
ชื่อlist error: <br /> list (help)
ไทย: เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
โรมัน: Anantanakkharat
ตั้งชื่อตามอนันตนาคราช
สัญลักษณ์
ลักษณะเฉพาะ
ประเภท: เรือพระที่นั่งกิ่ง
ขนาด (ระวางขับน้ำ): 10 ตัน
ความยาว: 42.95 เมตร
ความกว้าง: 2.95 เมตร
กินน้ำลึก: 0.31 เมตร
ความลึก: 0.76 เมตร
ลูกเรือ: 61
หมายเหตุ: ฝีพาย 54 คน
นายท้าย 2 คน
นายเรือ 2 คน
คนถือธง 1 คน
พลสัญญาณ 1 คน
คนเห่เรือ 1 คน
พนักงานขานยาว 1 คน

โขนเรือเป็นรูปพญานาค 7 เศียร โดยปกติจะใช้เป็นเรือพระที่นั่งรอง หรือเรือเชิญผ้าพระกฐิน หรือประดิษฐานบุษบกสำหรับพระพุทธรูปสำคัญ นับเป็นเรือพระที่นั่งที่มีความงดงามอีกลำหนึ่ง อนึ่ง เคยมีการพิมพ์รูปเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชด้านหลังธนบัตร 20 บาท[2] โดยจัดพิมพ์และใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ปัจจุบันเลิกพิมพ์แล้ว[3]

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชในกาพย์เห่เรือ

แก้
๏ เรืออนันตนาคราช
กลาดหัวเสียดตัวเหยียดยาว
ปากอ้าเขี้ยวตาพราว
ราวนาคราชอาสน์นารายณ์
  • กาพย์เห่เรือ นายฉันท์ ขำวิไล ประพันธ์ขึ้น ในวาระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ มีดังนี้
๏ อนันตนาคราช
ธรรมาสน์อันอำไพ
เลิศแล้วแลวิไล
ช่างสดใสในสาคร
  • กาพย์เห่เรือ นายหรีด เรืองฤทธิ์ ประพันธ์ขึ้น ในวาระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ มีดังนี้
๏ อนันตนาคราช
อาสน์พระธรรมเอี่ยมอำไพ
อเนกชาติภุชงค์ชัย
อาสน์พระสงฆ์ทรงสิกขา
  • กาพย์เห่เรือประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
๏อนันตนาคราช
เจ็ดเศียรสาดสายสินธุ์ถกล
เล่นน้ำฉ่ำชื่นชล
ยลหงอนปากอย่างนาคเป็น


ระเบียงภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติเรือพระที่นั่ง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และกองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
  2. ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบ 11 เก็บถาวร 2005-03-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน มรดกไทยในธนบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  3. ธนบัตรแบบ 11 เก็บถาวร 2011-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ความเป็นมาและแบบธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย