รายชื่อธงในประเทศศรีลังกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศศรีลังกา)

หน้านี้คือรายการธงที่มีการใช้ในศรีลังกา

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2515 - ธงชาติศรีลังกา

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2491 ธงแสดงสัญชาติสีแดงศรีลังกา ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธงเป็นภาพธงชาติศรีลังกา
  พ.ศ. 2491 – ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงินศรีลังกา ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงเป็นภาพธงชาติศรีลังกา ใช้สำหรับเรือค้าขายภายใต้สังกัดกองเรืออาสาสมัครแห่งศรีลังกา (Sri Lanka Volunteer Naval Force)

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2515 - ธงประจำกองทัพของศรีลังกา ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ภายในส่วนแถบสีส้มและสีเขียวนั้นมีภายตราแผ่นดินของศรีลังกา
  พ.ศ. 2515 - ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงแถบสีน้ำเงิน-ส้ม-น้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของกองทัพบกศรีลังกา
  พ.ศ. 2515 - ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ ธงพื้นสีฟ้า ที่มุมธงด้านคันธงเป็นธงชาติศรีลังกา ในพื้นสีฟ้านั้นมีรูปเครื่องหมายสีธงชาติสำหรับเครื่องบิน (Roundel)
  พ.ศ. 2515 - ธงรัฐนาวีศรีลังกา ธงพื้นสีขาว ที่มุมธงด้านคันธงเป็นธงชาติศรีลังกา
  พ.ศ. 2515 - ธงสำนักงานตำรวจศรีลังกา

ธงในอดีตแก้ไข

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2418 - พ.ศ. 2491 ธงบริติชซีลอน ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ด้านปลายธงมีตราอาณานิคมซีลอนวาง
  พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2494 ธงชาติอาณาจักรซีลอน
  พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2515 ธงชาติซีลอน

ธงผู้สำเร็จราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2418 - พ.ศ. 2491 ธงผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอน ธงสหภาพ กลางธงมีภาพตราอาณานิคมของซีลอน
  พ.ศ. 2491 - 2496 ธงพื้นสีนำเงินแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัดส่วน 1:2 ตรงกลางธงมีสิงโตสวมมงกุฎเหยียบบนมงกุฎทิวดอร์ขนาดใหญ่ ล้อบรอบด้วยแพรแถบจารึกข้อความว่า "Ceylon"
  พ.ศ. 2496 - 2515

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2509 ธงกองทัพบกซีลอน แบบแรกสุด
  พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2515 ธงกองทัพบกซีลอน
  พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2515 ธงกองทัพอากาศซีลอน มีรูปแบบมาจากธงกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรพื้นสีฟ้า แต่ที่มุมธงเปลี่ยนจากธงสหภาพเป็นธงชาติศรีลังกาแบบแรกสุด ที่ปลายธงมีเป้าหน้าวัวตามสีธงชาติ
  พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2515 ธงราชนาวีซีลอน มีรูปแบบมาจากธงเรือราชนาวีสหราชอาณาจักรพื้นสีขาวกากบาทเซนต์จอร์จสีแดง แต่ที่มุมธงเปลี่ยนจากธงสหภาพเป็นธงชาติซีลอน

ดูเพิ่มแก้ไข