รายชื่อธงในประเทศศรีลังกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศศรีลังกา)

หน้านี้คือรายการธงที่มีการใช้ในศรีลังกา

ธงชาติ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2515 - ธงชาติศรีลังกา

ธงประธานาธิบดี

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ (ประธานาธิบดี) คำอธิบาย
  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 วิลเลียม โคปัลลวะ
  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 - 2 มกราคม พ.ศ. 2532 เจ. อาร์. ชยวรรธนะ
  2 มกราคม พ.ศ. 2532 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 รณสิงหะ เปรมทาสะ
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ฑิงคิริ พัณฑา วิเชตุงคะ
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จันทริกา กุมารตุงคะ Yellow flag with red-white-red unequal border and four white pipul leaves, one in each corner. In the middle there is a red white and yellow rosette.
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - 8 มกราคม พ.ศ. 2558 มหินทะ ราชปักษะ The flag has a maroon or burgundy field, a yellow ornamental border, the 4 inward-pointing yellow leaves which are also on the main portion of the national flag, and a yellow lotus in the centre.
  9 มกราคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไมตรีปาละ สิริเสนะ The flag has a maroon, a yellow ornamental border, the 4 inward-pointing yellow leaves and a lotus in the centre.
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน โคฐาภยะ ราชปักษะ

ธงเรือ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2491 – ธงแสดงสัญชาติสีแดงศรีลังกา ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธงเป็นภาพธงชาติศรีลังกา
  ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงินศรีลังกา ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงเป็นภาพธงชาติศรีลังกา ใช้สำหรับเรือค้าขายภายใต้สังกัดกองเรืออาสาสมัครแห่งศรีลังกา (Sri Lanka Volunteer Naval Force)
  พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2515 ธงรัฐนาวีศรีลังกา มีรูปแบบมาจากธงแสดงสัญชาติสีขาว แต่ที่มุมธงเปลี่ยนจากธงสหภาพเป็นธงชาติซีลอน
  พ.ศ. 2515 - ธงพื้นสีขาว ที่มุมธงด้านคันธงเป็นธงชาติศรีลังกา

ธงทหาร

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2515 - ธงชัยเฉลิมพล ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ภายในส่วนแถบสีส้มและสีเขียวนั้นมีภายตราแผ่นดินของศรีลังกา
กองทัพบกศรีลังกา
  พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2509 ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก ธงแถบสีน้ำเงิน-ส้ม-น้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของกองทัพบกศรีลังกา
พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2515
  พ.ศ. 2515 -
กองทัพอากาศศรีลังกา
  พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2514 ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ มีรูปแบบมาจากธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร แต่ที่มุมธงเปลี่ยนจากธงสหภาพเป็นธงชาติศรีลังกา ที่ปลายธงมีเป้าหน้าวัวตามสีธงชาติ สำหรับเครื่องบิน (Roundel)
  พ.ศ. 2514 - 2553
  พ.ศ. 2553 -
  พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2553 ธงชัยเฉลิมพลกองทัพอากาศ
  พ.ศ. 2553 -
กำลังกึ่งทหาร
  พ.ศ. 2515 - ธงตำรวจศรีลังกา
  พ.ศ. 2515 - ธงหน่วยยามฝั่งศรีลังกา

ธงหมายยศทหาร

แก้

ธงจังหวัด

แก้

ธงในอดีต

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2418 - 2491 ธงบริติชซีลอน ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ด้านปลายธงมีตราอาณานิคมซีลอนวาง
  พ.ศ. 2491 - 2494 ธงชาติรัฐอธิราชซีลอน
  พ.ศ. 2494 - 2515
ผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอน
  พ.ศ. 2418 - 2491 ธงผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอน ธงสหภาพ กลางธงมีภาพตราอาณานิคมของซีลอน
  พ.ศ. 2491 - 2496 ธงพื้นสีนำเงินแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัดส่วน 1:2 ตรงกลางธงมีสิงโตสวมมงกุฎเหยียบบนมงกุฎอิมพีเรียลสเตต (ค.ศ. 1948-1953) และ มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด (ค.ศ. 1953-1972) ล้อบรอบด้วยแพรแถบจารึกข้อความว่า "Ceylon"
  พ.ศ. 2496 - 2515

ธงราชธวัช

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2341 - 2418 ธงประจำพระองค์ของพระเจ้าศรีวิกรมะราชสิงหะ

ดูเพิ่ม

แก้