ท็อปอวอร์ด 2007

ท็อปอวอร์ด 2007 เป็นรางวัลบันเทิงที่จัดโดยนิตยสารทีวีพูลร่วมกับสวนดุสิตโพล รางวัลนี้จะมอบให้แก่คนบันเทิงที่มีผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2550 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการแจกรางวัลประเภทภาพยนตร์ กำหนดการจัดงานคือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 แต่ในท้ายที่สุด งานในปีนี้ได้ยกเลิกการจัดงานไป เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 ทางทีวีพูลเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่จะจัดงานรื่นเริงในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้ยกเลิกการจัดงานท็อปอวอร์ด 2007 ในครั้งนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงลงในนิตยสารทีวีพูลแล้ว ในที่นี้จะเสนอรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิง 10 คน จากสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ไม่มีใครได้รางวัล)

สาขาศิลปินแก้ไข

นักร้องยอดเยี่ยมแก้ไข

นักร้องกลุ่มยอดเยี่ยมแก้ไข

สาขาภาพยนตร์แก้ไข

ดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์แก้ไข

ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์แก้ไข

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแก้ไข

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์แก้ไข

สาขาละครโทรทัศน์แก้ไข

ดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราสมทบชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ละครยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า ท็อปอวอร์ด 2007 ถัดไป
ท็อปอวอร์ด 2006   ท็อปอวอร์ด
  ท็อปอวอร์ด 2008