ท็อปอวอร์ด 2006

ท็อปอวอร์ด 2006 เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 ของงานท็อปอวอร์ดแล้ว ซึ่งปีนี้จัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้บุคคลวงการบันเทิงในช่วงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีรางวัล 16 รางวัลดังนี้(ผู้ชนะพิมพ์ด้วยตัวหนา)

สาขาศิลปินแก้ไข

นักร้องยอดเยี่ยมแก้ไข

นักร้องกลุ่มยอดเยี่ยมแก้ไข

สาขาโทรทัศน์แก้ไข

ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมแก้ไข

พิธีกรยอดเยี่ยมแก้ไข

วาไรอิตี-ทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมแก้ไข

เกมโชว์ยอดเยี่ยมแก้ไข

สาขาละครโทรทัศน์แก้ไข

ดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราสมทบชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้กำกับละครยอดเยี่ยมแก้ไข

ละครสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแก้ไข

ละครยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ก่อนหน้า ท็อปอวอร์ด 2006 ถัดไป
ท็อปอวอร์ด 2005   ท็อปอวอร์ด
  ท็อปอวอร์ด 2007