ผู้หญิงถึงผู้หญิง

ผู้หญิงถึงผู้หญิง เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง ที่มีรูปแบบการนำเสนอเป็นการนำข่าวรายวันที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาบอกเล่าผ่านมุมมองของพิธีกร หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และได้ปรับปรุงรายการเพิ่มขึ้นในรูปแบบใหม่ เริ่มออกอากาศ 2 มิถุนายน 2557 ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. และย้ายเวลาใหม่มาเป็นเวลา 06.30-07.00 น. ทางช่อง 3 FAMILY และตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายการได้ย้ายช่องและเวลาออกอากาศและปรับรูปโฉมใหม่อีกครั้งเป็นทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45 - 09.15 น. ทางช่อง 3 และ ช่อง 3 HD ช่อง 33 และ ท่านสามารถรับฟังได้อีกครั้ง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.05 - 11.30 น. ทางวิทยุครอบครัวข่าว และตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา รายการได้ย้ายช่องและเวลาออกอากาศอีกครั้งเป็นทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา ย้ายเวลาใหม่มาเป็นเวลา 08.30 - 09.00 น. ทางช่อง 3 SD ช่อง 28 ทั้งนี้ รายการได้ออกอากาศเป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอสดี ช่อง 28 ยุติการออกอากาศในวันเดียวกัน และปัจจุบันได้ควบรวมกับรายการ แจ๋วแฟมิลี่ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แฟมิลี่ ช่อง 13 ซึ่งยุติการออกอากาศเช่นเดียวกัน จนกลายมาเป็นรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33 แทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา

ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
พัฒนาโดยฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3
เสนอโดยกรกมล ชิตพงศ์ ภูสนาคม
ณปภา ตันตระกูล
อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย
ลิลลี่ แม็คกร๊าธ
สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
ผู้อำนวยการสร้างอรรถกานท์ พิมพ์วงศ์
สถานที่ถ่ายทำสตูดิโอช่อง 3
ความยาวตอน30 นาที
เครือข่าย/ช่องช่อง 3 เอสดี
วิทยุครอบครัวข่าว
การออกอากาศแรก4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
[ch3program.thaitv3.com เว็บไซต์]

ประวัติแก้ไข

ผู้หญิงถึงผู้หญิง พัฒนารูปแบบมาจากรายการ ผู้หญิง ผู้หญิง ซึ่งเคยออกอากาศอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ประมาณปี 2544 ซึ่งขณะนั้น ดำเนินรายการโดย หญิง-ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ และ กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ ยังได้เสริมพิธีกรเพิ่มเข้ามาในรายการอีก 3 คน คือ ไก่ - มีสุข แจ้งมีสุข นิน่า - กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ และ ปุ้ย - พิมลวรรณ หุ่นทองคำ จนในกลางปี 2557 ทางช่องได้มีการเพิ่มช่องโทรทัศน์ขึ้นอีกหลายช่อง จึงปรับปรุงรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเพิ่มขึ้นในรูปแบบใหม่ เริ่มออกอากาศ 2 มิถุนายน 2557 และได้ย้ายไปออกอากาศทางช่อง 3 Family และ ช่อง 3 HD และต่อมาก็ได้ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08:30-09:00 น. ทางช่อง 3 SD ช่อง 28 จนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายของการออกอากาศ

พิธีกรแก้ไข

อดีตพิธีกรแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข