ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี

(เปลี่ยนทางจาก ผู้หญิงถึงผู้หญิง)

ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี เป็นหน่วยงานย่อยของช่อง 3 เอชดี ภายใต้การกำกับดูแลโดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่ให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาผลิต ภายใต้ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ในช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในผังรายการ ทางช่อง 3 เอชดี

ประวัติแก้ไข

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มดำเนินงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 หลังจากที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) อนุมัติให้ช่อง 3 ดำเนินการผลิตรายการข่าวได้ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท. ผลิตรายการข่าวประจำวัน เพื่อออกอากาศทาง ช่อง 9 และช่อง 3 ไปพร้อมกัน ในเวลา 20:00-20:45 น. ภายใต้ชื่อ ข่าวร่วม 3-9 อ.ส.ม.ท. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานีฯ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดแผนกใหม่ จนกระทั่งได้ทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 100 คน ภายในเวลาไม่กี่เดือน สำหรับผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในอดีต ได้แก่ อาคม มกรานนท์, สิทธิชาติ บุญมานนท์ (ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ราวปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553), อภิญญา เจริญวงศ์ (สมรสกับ ประสาร มาลีนนท์ ผู้บริหารสถานีฯ), ชุติมา รอดอยู่สุข, รัตติยากร ริมสินธุ, อภิชาติ หาลำเจียก, จักรพันธุ์ ยมจินดา, สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล, นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์, สาธิต ยุวนันทการุณ เป็นต้น โดยกำหนดคำขวัญว่า เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น สถานีฯ นำเสนอรายการข่าวมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยออกอากาศข่าวภาคกลางวัน และข่าวโทรพิมพ์ ในเวลา 12.00-13.00 น. ส่วนปี พ.ศ. 2518 สถานีฯ เลื่อนเวลานำเสนอรายการข่าวมาเป็น 19.00 น. พร้อมยกเลิกการออกอากาศข่าวในช่วงเที่ยงวัน และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 สถานีฯ นำเสนอรายการ ข่าวดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวระดับโลก ผ่านระบบดาวเทียมอย่างรวดเร็ว ในเวลา 20.20 น. นับเป็นสถานีฯ แรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดลักษณะนี้[1]

วิวัฒนาการแก้ไข

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มนำเสนอข่าวประจำวัน ในปี พ.ศ. 2529 ระหว่างเวลา 19.30 - 20.30 น. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพิ่มช่วงนำเสนอข่าวสั้น ในเวลา 17.25 และ 21.50 น. โดยในระยะแรกที่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เชิญสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น ในขณะนั้น มาวิเคราะห์สถานการณ์ออกอากาศ นับเป็นสถานีแรกที่สุทธิชัยไปออกรายการ, พ.ศ. 2536 เพิ่มเวลาข่าวประจำวันอีกวันละ 30 นาที เริ่มตั้งแต่ 19.00 น., ในเดือนมกราคม ปีถัดมา (พ.ศ. 2537) เพิ่มรายการภาคเช้า ระหว่างเวลา 05.30-06.00 น.

จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 - 2542 ฝ่ายข่าวจึงปรับปรุงชื่อและรูปแบบการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ โดยเพิ่มรายการ เหตุบ้านการเมือง ที่มีสถานะเทียบเท่ารายการภาคเช้าของสถานีฯ, เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งเทียบเท่าข่าวภาคเที่ยง, ข่าวเด่นประจำวัน ที่มีสถานะเป็นข่าวภาคเย็นและภาคค่ำ และช่วง สถานการณ์ประจำวัน (ภายหลังเปลี่ยนเป็น ชีพจรข่าว 3 และ ระเบียงข่าว 3 โดยมีลักษณะคล้ายกับรายการเก็บตก และข่าวนอกลู่ ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ ในช่วงข่าวสั้น ก็ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ 3 นาทีทั่วไทย มองโลก ทันเหตุการณ์ และ180 วินาทีข่าว ซึ่งในระยะแรก มีการตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 180-0 วินาทีด้วย (รูปแบบเช่นเดียวกับรายการ 60 Seconds ของช่อง BBC Three ประเทศอังกฤษ) แต่ต่อมาได้ยกเลิกการใช้นาฬิกาไป ซึ่งขณะนั้นเหลือเพียง 180 วินาทีข่าว และในปี พ.ศ. 2555 สถานีฯ ยังเสนอข่าวสั้นในรายการ Headline News เฮดไลน์ข่าว 3 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวสั้นใหม่โดยนำเสนอในชื่อว่า FLASH NEWS โดยนำเสนอ 5 ช่วง ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 7 ช่วง ในวันเสาร์-อาทิตย์

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในนาม บางกอกการละคอน เริ่มผลิตรายการข่าวให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 โดยร่วมมือกับฝ่ายข่าวของสถานีฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้านเนื้อหาข่าว โดยมีรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และโลกยามเช้า ในช่วงใกล้เคียงกัน ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ได้ผลิตรายการเองเพิ่มคือ เช้าวันใหม่

ฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีกำแพงวิดีทัศน์ ซึ่งเป็นแผงจอโทรทัศน์ ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รายงานข่าวได้ เข้ามาใช้ในการรายงานข่าว โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในการรายงานการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 ในช่วง "เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ" ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ต่อมาจึงติดตั้งกำแพงวิดีทัศน์จอเล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ในห้องส่งอีกห้องหนึ่ง เพื่อรองรับการนำเสนอข่าว ในรายการข่าวอื่น ๆ อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

ครอบครัวข่าว 3แก้ไข

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ร่วมกับ วิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้บริหารของบริษัท เซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการ 168 ชั่วโมง ออกอากาศเวลาดึก ตั้งแต่ พ.ศ. 2538) และประธานกรรมการ บริษัท เชิร์ช ไลฟว์ จำกัด ร่วมกันเผยแพร่ตราสินค้าในชื่อ ครอบครัวข่าว 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มรายการข่าวของสถานีฯ ทั้งหมดไว้ ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน โดยมีสโลแกนว่า "เข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน" ในปีนี้ มีรายการประเภทข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย เรื่องเด่นเย็นนี้ (ร่วมกับ เซิร์ช ไลฟว์), ข่าววันใหม่ (ร่วมกับ บางกอกการละคอน), ทันโลกกีฬา และผู้หญิงถึงผู้หญิง และปีถัดมามีรายการข่าวเพิ่มอีก ได้แก่ 30 Young แจ๋ว (ต่อมาใช้ชื่อว่า แจ๋ว และแจ๋วแฟมิลี่ ปัจจุบันได้ควบรวมกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง กลายมาเป็นรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว), โต๊ะข่าวบันเทิง และ สีสันบันเทิงสด ปี พ.ศ. 2550 มีรายการ ช่วยคิดช่วยทำ (ร่วมกับ สาระศิลป์ไทยทัศน์) และ รอบทิศทั่วไทย ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีรายการ ข่าว 3 มิติ (ร่วมกับ บจก.ฮอทนิวส์) และ ตรงจุดเกิดเหตุ (ร่วมกับ บจก.ฮอทนิวส์) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีการออกโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าครอบครัวข่าว 3 ด้วย[2]

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา Image Campaign ชุด "ข่าว 3 ไม่ต้องรอ" เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของครอบครัวข่าว 3 ใน 4 ช่อง โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีการนำเพลง "ยามรัก" ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มาประกอบ โดยมีผู้ประกาศข่าวของสถานีร่วมแสดงและร้องเพลง[3]

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลของช่อง 3 แฟมิลี และช่อง 3 เอสดี กลุ่มบีอีซีเวิลด์ปรับปรุงผังรายการของช่อง 3 แอนะล็อก ซึ่งขณะนั้นออกอากาศคู่ขนานกับทีวีดิจิทัลทางช่อง 3 เอชดี เพื่อให้เป็นช่องสาระและบันเทิงที่ดีที่สุดของผู้ชมต่อไป โดยในช่วงแรกเริ่มปรับปรุงจากรายการข่าวก่อน เนื่องจากช่อง 3 เล็งเห็นว่ามีผู้ประกาศข่าวจำนวนมาก และเป็นที่รู้จักของผู้ชมในวงกว้าง โดยมี 5 รายการที่ย้ายจากช่อง 3 แฟมิลี่ และช่อง 3 เอสดี มาออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฉากในห้องส่งของรายการข่าวหลักทั้ง 3 รายการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของอาคารมาลีนนท์ และเปิดตัวสโลแกนใหม่ของครอบครัวข่าว 3 คือ "ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้" เพื่อให้เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง[4]

รายการของครอบครัวข่าว 3 ในปัจจุบันแก้ไข

ข่าว 3 ยามเช้าแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทนำเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04:30 - 05:30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06:00 - 06:30 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยปรับรูปแบบและเปลี่ยนชื่อมาจากรายการ ตีข่าว และ ครอบครัวข่าว 3 ซึ่งเป็นการผนวกรวมรายการ ตีข่าวเช้า ซึ่งเป็นรายการข่าวที่มีเรตติ้งดีรายการหนึ่งของช่อง 3 เอสดี เข้าไปรวมกับรายการ ครอบครัวข่าวเช้า ซึ่งมีอยู่แล้วทางช่อง 3 เอชดีอยู่แต่เดิม[5]

เรื่องเล่าหน้าหนึ่งแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทนำเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สรุปข่าวเด่น ประเด็นสำคัญ สำหรับคนตื่นเช้า โดยได้แยกออกมาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05:30 - 06:00 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561[6]

เรื่องเล่าเช้านี้แก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทเล่าข่าว ด้วยภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ชม ผลิตร่วมกับบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00 - 07:55 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทสาระบันเทิง เกี่ยวกับพากิน พาเที่ยว พารวย และยังเพิ่มเนื้อหาที่สดใหม่ เข้าถึงผู้ชมมากขึ้น เกิดจากการควบรวมกันของรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง จากช่อง 3 เอสดี และรายการแจ๋ว จากช่อง 3 แฟมิลี ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 08:20 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โต๊ะข่าวบันเทิงแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวบันเทิง ที่นำเสนอเรื่องจริงของคนบันเทิง ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:55 - 11:20 น. เริ่มออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2549

เที่ยงวันทันเหตุการณ์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว มีสถานะเป็นข่าวภาคเที่ยงของสถานีฯ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:20 - 12:35 น. (เดิมคือรายการ ทันเหตุการณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นข่าวประจำวันของสถานีฯ) เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2544

โหนกระแสแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนาเชิงข่าว ที่นำข่าวซึ่งเป็นกระแสสังคมในขณะนั้นมาตีแผ่ผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ซึ่งมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือข่าวดังกล่าวโดยตรง ผลิตร่วมกับ บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยมีกรรชัย กำเนิดพลอย เป็นผู้ดำเนินรายการ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12:35 - 13:15 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกทางช่อง 3 เอสดี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลังจากช่อง 3 เอสดี คืนใบอนุญาตและยุติการออกอากาศไป จึงได้ย้ายมาออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

เรื่องเด่นเย็นนี้แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว มีสถานะเป็นข่าวภาคเย็นของสถานีฯ ผลิตร่วมกับบริษัท เซิร์ช ไลฟว์ จำกัด ในเครือเซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15:45 - 16.45 น. (เดิมคือรายการ สถานการณ์ประจำวัน ซึ่งมีสถานะเป็นข่าวประจำวันของสถานีฯ) เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

รีวิวบันเทิงแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวบันเทิงที่นำประเด็นร้อนในวงการบันเทิงมาวิจารณ์ให้ผู้ชมได้รับรู้ในหลากหลายมุมมอง ผลิตร่วมกับเซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:45 - 17:00 น. และเวลา 01:45 - 02:05 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560[7]

ข่าวนอกลู่แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าวสั้น แนวล้อกันเล่น แซว เอาเบื้องหลังของข่าว หรือคลิปข่าวสั้น ๆ มารายงานเป็นข่าวสนุกสนาน โดย พิศณุ นิลกลัด ออกอากาศแทนที่รายการเก็บตก ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20:05 - 20:10 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19:50 - 19:55 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ข่าว 3 มิติแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทรายงานข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน และสารคดีเชิงข่าวแนวสืบสวนสอบสวน ในเชิงเจาะลึกหรือวิเคราะห์ ภายใต้สโลแกน "ลึก รวดเร็ว รอบด้าน" ผลิตร่วมกับ บริษัท ฮอตนิวส์ จำกัด โดยมีกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ประกาศข่าว และฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นผู้สื่อข่าว ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 22:25 - 22:55 น. และวันอาทิตย์ เวลา 22:15 - 22:45 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โหนกระแสแต่เช้าแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทสนทนาเชิงข่าว ที่กรรชัย กำเนิดพลอย จะนำข่าวซึ่งเป็นกระแสสังคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มาพูดคุยและวิเคราะห์ในมุมมองด้านกฎหมายผ่านทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ และธรรมะผ่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผลิตร่วมกับบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยได้แยกออกมาจากรายการโหนกระแส ปัจจุบันออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 06:55 - 07:25 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว ด้วยภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ชม ผลิตร่วมกับบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ปัจจุบันออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:30 - 12:15 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547

ข่าวเด่นเย็นเสาร์-อาทิตย์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18:00 - 18:20 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แฟลชนิวส์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์สั้น ๆ ที่นำเสนอข่าวด่วน และสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทุก ๆ ต้นชั่วโมง มีสถานะเทียบเท่ากับข่าวต้นชั่วโมงของสถานีฯ

รายการในอดีตแก้ไข

จับข่าวลวงแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวที่จะตรวจสอบข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าวจริงและข่าวลวง พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ชม ครั้งสุดท้ายออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13:15 น. ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[8]

ข่าววันใหม่แก้ไข

 
โลโก้รายการข่าววันใหม่

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่นำเสนอประเด็นของวันที่ผ่านมาให้กับกลุ่มผู้ชมที่รับชมข่าวในช่วงเวลาดึก ตลอดจนการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต และการแสดงข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับหลัก ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวดังกล่าวเป็นรายการแรกของแต่ละวัน ผลิตร่วมกับ บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งสุดท้ายออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 00:20 - 01:15 น. และวันเสาร์ เวลา 01:15 - 01:45 น. หรือ 01:00 - 01:45 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าวเช้าวันหยุดแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทเกาะติดข่าวทุกสถานการณ์ รายงานทุกความเคลื่อนไหว เข้าใจง่ายทุกประเด็น ในเช้าวันหยุด โดยเปลี่ยนชื่อมาจากรายการ "ก๊วนข่าวเช้าวันหยุด" และ "คิดเช่นเห็นต่าง" ผลิตร่วมกับบริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งสุดท้ายออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06:00 - 06:25 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลินิกหมอความแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวร้องทุกข์จากบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาร้องทุกข์ที่ศูนย์คลินิกหมอความ ภายในอาคารสำนักงานของช่อง 3 เอชดี ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12:15 น. ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[8]

สตูดิโอข่าวของสถานีแก้ไข

ปัจจุบัน ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี ใช้สตูดิโอข่าวจำนวน 3 ห้อง ใน 3 ชั้น คือชั้น 9, ชั้น 11 และชั้น 12 โดยใช้ในรายการข่าวของช่อง 3 ดังนี้

ชั้น 9แก้ไข

 • เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
 • เรื่องเล่าเช้านี้
 • เที่ยงวันทันเหตุการณ์
 • โหนกระแส
 • เรื่องเด่นเย็นนี้
 • ข่าว 3 มิติ
 • ข่าว 3 ยามเช้า เสาร์-อาทิตย์
 • โหนกระแสแต่เช้า
 • เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
 • ข่าวเด่นเย็นเสาร์-อาทิตย์
 • แฟลชนิวส์
 • ข่าวในพระราชสำนัก

ชั้น 11แก้ไข

 • รีวิวบันเทิง ทูไนท์
 • ข่าว 3 ยามเช้า
 • รีวิวบันเทิง
 • ข่าวนอกลู่
 • ข่าวนอกลู่ เสาร์-อาทิตย์

ชั้น 12แก้ไข

 • ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว
 • โต๊ะข่าวบันเทิง

อัตลักษณ์ประกอบการนำเสนอแก้ไข

เพลงประกอบรายการข่าวแก้ไข

กราฟิกแก้ไข

กรอบล่ามภาษามือแก้ไข

สืบเนื่องจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุให้จัดบริการต่าง ๆ เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงได้นำเสนอการบรรยายภาษามือในรายการข่าวภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ก่อนจะขยายไปยังรายการข่าวทั้งทางช่อง 3 เอชดี, ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 แฟมิลี ตามลำดับ โดยช่อง 3 เอชดี นำเสนอกรอบล่ามภาษามือในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ โดยเป็นกรอบพื้นหลังสีเทา ขอบสีขาว อยู่ที่บริเวณมุมล่างขวาของจอโทรทัศน์

นาฬิกาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 34 ปี ช่อง 3 จากเว็บไซต์นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา
 2. ภาพยนตร์โฆษณา ครอบครัวข่าว 3 จากเว็บไซต์แอดอินเทรนด์
 3. ข่าว 3 ไม่ต้องรอ (Full HD)
 4. ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี (30 กันยายน 2562). "ข่าวช่อง 3 โฉมใหม่ ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้". news.ch3thailand.com. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. TV Digital Watch (30 สิงหาคม 2562). "ช่อง 3 ปรับโฉมข่าวเช้าช่วงตี 4 ดึง "ทนายสงกานต์" และ "คำรณ หว่างหวังศรี" ชูโรง". www.tvdigitalwatch.com. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. เขวี้ยงรีโมท (29 กรกฎาคม 2561). "ยักษ์ขยับ ปรับ "เรื่องเล่าเช้านี้" กู้เรตติ้ง?". www.facebook.com. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. "ช่อง 3 เปิดประสบการณ์บันเทิงรูปแบบใหม่ เปิดตัวรายการ รีวิวบันเทิง ดึง 3 พิธีกรคิวทองร่วมทีม". ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2563. Check date values in: |access-date= (help)
 8. 8.0 8.1 "ช่อง 3 คึกคักส่งท้ายปี ดัน 3 รายการใหม่ "คลินิกหมอความ-จับข่าวลวง-เผือกร้อนตอนบ่าย" โกยเรตติ้ง". ผู้จัดการออนไลน์. 21 พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข