ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์ (อังกฤษ: post office) เป็นสถานที่ซึ่งไปรษณีย์จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับจดหมายหรือสิ่งของอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจเป็นการรวบรวม จนกระทั่งนำจดหมายส่งถึงผู้รับ ที่ทำการไปรษณีย์ส่วนใหญ่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อ แสตมป์ ส่งจดหมาย พัสดุ หรือ บริการด้านอื่น ๆ ทางไปรษณีย์ บริการให้เช่าตู้ ปณ. บริการธนาณัติ บริการชำระเงิน ฯลฯ ซึ่งด้านหน้าของที่ทำการไปรษณีย์เป็นเคาน์เตอร์สำหรับให้บริการกับประชาชน ส่วนด้านหลังใช้เป็นที่คัดแยกจดหมายเพื่อส่งต่อไปไปรษณีย์อื่นหรือผู้รับ แต่ก็มีที่ทำการไปรษณีย์จำนวนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คัดแยกจดหมายโดยเฉพาะ ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้บริการ

ที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างเมื่อปี 2426

ที่ทำการไปรษณีย์ไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะอาคารเท่านั้น อาจเป็นเพียงเคาน์เตอร์ให้บริการขนาดเล็กในหน่วยงานอื่น ในศูนย์การค้า หรือแม้แต่ในงานจัดแสดงต่าง ๆ หรือการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งเปิดเป็นที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีที่ทำการไปรษณีย์แบบเคลื่อนที่ เช่น บนรถไฟ รถยนต์ หรือ เรือ ซึ่งสามารถให้บริการตามจุดต่าง ๆ ที่มีการหยุดแวะ เป็นต้น

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้