ทายาท เกียรติชูศักดิ์

นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ (เกิด 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ทายาท เกียรติชูศักดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 5
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 (57 ปี)
พรรค เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ทายาท เกียรติชูศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายสมบัติ และนางทรงศรี เกียรติชูศักดิ์ มีพี่น้อง 2 คน จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบุตรนอกสมรส 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอตาคลี ลาออกมาเพื่อลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก นายทายาทอยู่ในกลุ่มของพันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ สมาชิกบ้านเลขที่ 109

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ทายาท เกียรติชูศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข