ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3329

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3329 (สายตาคลี – หนองหลวง) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดนครสวรรค์ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 39.074 กิโลเมตรเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกตาคลี บน ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดทางรถไฟสายเหนือ และไปสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1145 และ ทางหลวงชนบท นว.4024 ที่ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3329
ตาคลี - หนองหลวง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว39.074 กิโลเมตร (24.279 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.พหลโยธิน ใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.1145 / ทางหลวงชนบท นว.4024 ใน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3329 ทิศทาง: ตาคลี-หนองหลวง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
นครสวรรค์ 0+000 แยกตาคลี   ถนนพหลโยธิน ไป ชัยนาท   ถนนพหลโยธิน เข้าตัว อ.ตาคลี
11+250 นว.ถ 1-0018 ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ 1-0018 ไป วัดหนองโพ ไม่มี
11+300 จุดตัดทางรถไฟสายเหนือ
17+250 นว.4047 ทางหลวงชนบท นว.4047 ไป บ.หนองเต็งรัง ไม่มี
22+525 ไม่มี นว.4043 ทางหลวงชนบท นว.4043 ไป บ.หนองรั้ว
25+090 แยกแคทราย นว.4064 ทางหลวงชนบท นว.4064 ไป บ.สระเกตุโมรี ไม่มี
31+750 แยกหลักสิบเก้า   ทางหลวงชนบท นว.4010 ไป บ.เขาขาด ไม่มี
39+074 แยกหนองหลวง   ทล.1145 ไป อ.ท่าตะโก   ทล.1145 เข้า อ.ตากฟ้า
ตรงไป: นว.4024 ทางหลวงชนบท นว.4024 ไป บ.หนองหลวง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้