ทอเลมีที่ 8 หรือ ทอเลมีที่ 8 ฟิสคอน (อังกฤษ: Ptolemy VIII Physcon,กรีกโบราณ: ΠτολεμαῖοςΕὐεργέτης, Ptolemaios Euergetes) (ปกครองอียิปต์ระหว่างปี 182 - 26 มิถุนายน 116 ปีก่อนคริสตกาล) ชื่อเล่นนามว่า ฟิสคอน (Φύσκων) เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ทอเลมีปห่งอียิปต์

ทอเลมีที่ 8
Tetradrachm of Ptolemy VIII Physcon, Alexandria 138-137 BC.JPG

พระบรมนามาภิไธย ทอเลมีที่ 8 ฟิสคอน
พระปรมาภิไธย ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ
ราชวงศ์ ราชวงศ์ทอเลมี
ครองราชย์ 169-164 ปีก่อนคริสตกาล ร่วมกับทอเลมีที่ 4และคลีโอพัตราที่ 2
รัชกาลก่อน ทอเลมีที่ 6 กับคลีโอพัตราที่ 2 (ครั้งแรกและครั้งที่สอง)
คลีโอพัตรที่ 2 (ครั้งที่ 3)
รัชกาลถัดไป ทอเลมีที่ 6 กับคลีโอพัตรที่ 2 (ครั้งแรก)
คลีโอพัตรา (ครั้งที่ 2)
ทอเลมีที่ 9 กับคลีโอพัตราที่ 3 (ครั้งที่สาม)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 182 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 116 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา ทอเลมีที่ 5
พระราชมารดา คลีโอพัตราที่ 1 ไซร่า
พระอัครมเหสี คลีโอพัตราที่ 2
คลีโอพัตราที่ 3
เอเรเน
พระราชบุตร กับ คลีโอพัตราที่ 2 :
ทอเลมี เมมฟิเทส
กับ คลีโอพัตราที่ 3 :
ทอเลมีที่ 9 ลาธีรอส
ทอเลมีที่ 10 อเล็กซานเดอร์ที่ 1
คลีโอพัตราที่ 4
ไทรฟาเอนา
คลีโอพัตรา เซเลเนที่ 1
กับ เอเรเน :
ปโตเลมี เอเปียน

อ้างอิงแก้ไข