คลีโอพัตราที่ 4

คลีโอพัตราที่ 4 แห่งอียิปต์ (กรีก: Κλεοπάτρα) (อังกฤษ: Cleopatra IV of Egypt) เป็นสมเด็จพระราชินี แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี ตั้งแต่ 116-115 ปีก่อนคริสตกาล พระนางเป็นพระมเหสีในปโตเลมีที่ 9 พระนางเป็นผู้ปกครองอียิปต์ร่วมกับพระสวามีของพระนาง

คลีโอพัตราที่ 4
Berenice und Selene.jpg

พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์
ราชวงศ์ ราชวงศ์ทอเลมี
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 138 - 135 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 112 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา ปโตเลมีที่ 8
พระราชมารดา คลีโอพัตราที่ 3