คลีโอพัตราที่ 3 แห่งอียิปต์ (กรีก: Κλεοπάτρα) (อังกฤษ: Cleopatra III of Egypt) เป็นสมเด็จพระราชินี แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี ตั้งแต่ 142–101 ปีก่อนคริสตกาลพระนางเป็นพระมเหสีในปโตเลมีที่ 8 พระนางเป็นผู้ปกครองอียิปต์ร่วมกับพระสวามีของพระนาง

คลีโอพัตราที่ 3
Cleopatra-III-at-Kom-Ombo.jpg

พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 160 - 155 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 101 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา ปโตเลมีที่ 6
พระราชมารดา คลีโอพัตราที่ 2