คลีโอพัตราที่ 2

คลีโอพัตราที่ 2 แห่งอียิปต์ (กรีก: Κλεοπάτρα) (อังกฤษ: Cleopatra II of Egypt) เป็นสมเด็จพระราชินี (และผู้ปกครองแต่เพียงพระองค์เดียว ในระยะเวลาสั้น ๆ ) แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี

คลีโอพัตราที่ 2
Lagid queen Isis Ma3546.jpg

พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 185 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 116 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา ปโตเลมีที่ 5
พระราชมารดา คลีโอพัตราที่ 1

อ้างอิงแก้ไข