คลีโอพัตราที่ 2 แห่งอียิปต์ (กรีก: Κλεοπάτρα) (อังกฤษ: Cleopatra II of Egypt) เป็นสมเด็จพระราชินี (และผู้ปกครองแต่เพียงพระองค์เดียว ในระยะเวลาสั้น ๆ ) แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี

คลีโอพัตราที่ 2
สมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์
พระราชบิดาปโตเลมีที่ 5
พระราชมารดาคลีโอพัตราที่ 1
ประสูติ185 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต116 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิง แก้ไข