ทอเลมีที่ 9 หรือ ทอเลมีที่ 9 โซเตอร์ที่ 2 หรือ ลาธีรอส ("หญ้าถั่ว") (อังกฤษ: Ptolemy IX Lathyros,กรีก: ΠτολεμαῖοςΣωτήρΛάθυρος, Ptolemaios Soter Láthuros) เป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์สามครั้งจาก 116 ปีก่อนคริสตกาลถึง 110 ปีก่อนคริสตกาล 109 ปีก่อนคริสตกาลถึง 107 ปีก่อนคริสตกาลและ 88 ก่อนคริสตกาลถึง 81 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งมีระยะเวลาการแทรกแซงการปกครองโดยพี่ชายของเขา ทอเลมีที่ 10

ทอเลมีที่ 9 ลาธีรอส
Pharaoh from the Ptolemaic dynasty of Egypt
ก่อนหน้าทอเลมีที่ 8
ถัดไปทอเลมีที่ 10
ประสูติ143 – 142 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต81 ปีก่อนคริสตกาล
สนม
พระราชบุตรทอเลมีที่ 12 (โดย พระนางคลีโอพัตราที่ 4)
เบเรนิซที่ 3 (โดย พระนางคลีโอพัตรา เซเลเนที่ 1)
ทอเลมีแห่งไซปรัส
พระนามเต็ม
ทอเลมีที่ 9 โซเตอร์ที่ 2
ราชวงศ์ราชวงศ์ทอเลมี
พระราชบิดาทอเลมีที่ 8
พระราชมารดาคลีโอพัตราที่ 3

อ้างอิง

แก้