ทางหลวงชนบท สป.4002

ถนนในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ถนนวัดหนามแดง)

ทางหลวงชนบท สป.4002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3344 (กม.ที่ 15+568) – บ้านบางพลีใหญ่ เป็นถนนสายหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวถนนขนานไปกับคลองสำโรงและถนนเทพารักษ์ แนวสายทางเริ่มต้นจากถนนศรีนครินทร์กิโลเมตรที่ 15 ตรงข้ามกับถนนวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จากนั้นจึงข้ามคลองหนองกระทุ่มเข้าเขตตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ตัดกับถนนบัวนครินทร์แล้วจึงข้ามคลองบางแก้วใหญ่เข้าเขตตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี ไปบรรจบกับถนนกิ่งแก้วกิโลเมตรที่ 10 มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 8.210 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่องทางจราจรตลอดสาย อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท สป.4002
ถนนวัดหนามแดง, ถนนหนามแดง-บางพลี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว8.210 กิโลเมตร (5.101 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ถนนศรีนครินทร์ ใน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ถึง ถนนกิ่งแก้ว ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

สถานที่สำคัญบริเวณถนนสายนี้

  • โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
  • วัดหนามแดง
  • โรงเรียนวัดหนามแดง
  • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
  • ตลาดป้าเดช
  • หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 38/1