ตำบลโคกม่วง (อำเภอคลองหอยโข่ง)

ตำบลในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

โคกม่วง เป็นตำบลในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันเป็นตำบลที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรมาก เนื่องจากรองรับประชากรและมีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่รองรับความเจริญเติบโตของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของกองบิน 56 (บน. 56)

ตำบลโคกม่วง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Khok Muang
วัดปลักคล้า
วัดปลักคล้า
ประเทศไทย
จังหวัดสงขลา
อำเภอคลองหอยโข่ง
พื้นที่
 • ทั้งหมด38.4 ตร.กม. (14.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (เดือนมีนาคม 2567)
 • ทั้งหมด7,783 คน
 • ความหนาแน่น202.68 คน/ตร.กม. (524.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90115 (ไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ตำบลโคกม่วง เฉพาะหมู่ 8 บ้านพักกองบิน 56),
90230 (ไปรษณีย์ทุ่งลุง - ตำบลโคกม่วงทั้งตำบล ยกเว้นหมู่ 8 บ้านพักกองบิน 56)
รหัสภูมิศาสตร์901603
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลโคกม่วง
ทต.โคกม่วงตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
ทต.โคกม่วง
ทต.โคกม่วง
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง
พิกัด: 6°54′03.8″N 100°25′03.2″E / 6.901056°N 100.417556°E / 6.901056; 100.417556
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
อำเภอคลองหอยโข่ง
จัดตั้ง • 23 มิถุนายน 2530 (สภาตำบลโคกม่วง)
 • 30 มกราคม 2539 (อบต.โคกม่วง)
 • 25 กรกฎาคม 2551 (ทต.โคกม่วง)
พื้นที่
 • ทั้งหมด38.4 ตร.กม. (14.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (เดือนมีนาคม 2567)[1]
 • ทั้งหมด7,783 คน
 • ความหนาแน่น202.68 คน/ตร.กม. (524.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05901601
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 28 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
เว็บไซต์www.khoakmuang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลโคกม่วง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[2]

ประวัติ แก้

โคกม่วง เดิมเป็นชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งลาน อำเภอหาดใหญ่ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ทางกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของตำบลทุ่งลาน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านปลักคล้า, หมู่ 7 บ้านโคกสัก, หมู่ 8 บ้านโคกเหรียง, หมู่ 9 บ้านทุ่งโชน, หมู่ 10 บ้านโคกม่วง, หมู่ 13 บ้านโคกสักตก, หมู่ 14 บ้านพรุเตาะ และหมู่ 15 บ้านทุ่งนนท์ รวม 8 หมู่บ้าน ตั้งขึ้นเป็น "ตำบลโคกม่วง"[3] เป็นตำบลลำดับที่ 16 ของทางอำเภอหาดใหญ่ (ขณะนั้น)

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2534 ทางตำบลคลองหอยโข่งได้ขอแยกการปกครองออกจากอำเภอหาดใหญ่เป็นกิ่งอำเภอ 1 แห่ง โดยมีการรวมพื้นที่ตำบลข้างเคียงอีก 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งลานและตำบลโคกม่วง เนื่องจากการติดต่อราชการกับกิ่งอำเภอใหม่มีระยะทางเพียง 3.2 กิโลเมตร ซึ่งอำเภอสังกัดเดิมต้องใช้ระยะทาง 14 กิโลเมตร จึงรวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง[4] และยกฐานะเป็น อำเภอคลองหอยโข่ง ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540[5] ตำบลโคกม่วงจึงย้ายมาขึ้นกับทางอำเภอและเป็นตำบลลำดับที่ 3 ของทางอำเภอคลองหอยโข่ง

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลโคกม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านโคกเหรียง (Ban Khok Riang) หมู่ 8 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 2 บ้านทุ่งนนท์ (Ban Thung Non) หมู่ 15 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 3 บ้านโคกสักตก (Ban Khok Sak Tok) หมู่ 13 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 4 บ้านโคกสัก (Ban Khok Sak) หมู่ 7 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 5 บ้านปลักคล้า (Ban Plak Khla) หมู่ 6 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 6 บ้านพรุเตาะ (Ban Phru To) หมู่ 14 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 7 บ้านทุ่งโชน (Ban Thung Chon) หมู่ 9 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 8 บ้านโคกม่วง (Ban Khok Muang) หมู่ 10 (เดิม) โอนมาจากตำบลทุ่งลาน0
หมู่ 9 บ้านทอนคลอง (Ban Thon Khlong) -

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ตำบลโคกม่วงทั้งตำบลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลโคกม่วง จัดตั้งเป็นสภาตำบลหลังจากที่พื้นที่ตำบลออกจากตำบลทุ่งลาน ก่อนที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใน พ.ศ. 2539[6] แล้วจึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโคกม่วงใน พ.ศ. 2551[7]

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 65 ง): 154–164. วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (118 ง): 4244–4247. วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2530
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 10. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2534
  5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
  7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ิอง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลตำบลโคกม่วง". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 125: 1. วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้