ตำบลแม่ปุ

ตำบลในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แม่ปุ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ราบขนานไปกับลำน้ำแม่วังทางฝั่งตะวันตก ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่พริกประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลำปางประมาณ 110 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 65.646 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,029 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลแม่ปุ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

ตำบลแม่ปุ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mae Pu
ตำบลแม่ปุตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง
ตำบลแม่ปุ
ตำบลแม่ปุ
ที่ตั้งในจังหวัดลำปาง
พิกัด (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปุ): 17°30′43.2″N 99°9′36.0″E / 17.512000°N 99.160000°E / 17.512000; 99.160000พิกัดภูมิศาสตร์: 17°30′43.2″N 99°9′36.0″E / 17.512000°N 99.160000°E / 17.512000; 99.160000
ประเทศไทย
จังหวัดลำปาง
อำเภอแม่พริก
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด65.646 ตร.กม. (25.346 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด3,946 คน
 • ความหนาแน่น60.11 คน/ตร.กม. (155.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 52180
รหัสภูมิศาสตร์520903
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลแม่ปุ
พิกัด (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปุ): 17°30′43.2″N 99°9′36.0″E / 17.512000°N 99.160000°E / 17.512000; 99.160000
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำปาง
อำเภอแม่พริก
จัดตั้ง • 7 กรกฎาคม 2531 (สุขาภิบาลแม่ปุ)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.แม่ปุ)
 • 6 กรกฎาคม 2547 (รวมกับสภาตำบลแม่ปุ)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสุนทร หิรัญพานิช
รหัส อปท.05520803
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านต้นธง ถนนแม่พริก-เถิน ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์054-359444
โทรสาร054-359444 ต่อ 105
เว็บไซต์www.maepulp.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

แต่เดิมตำบลแม่ปุ สันนิษฐานคงเป็นที่อยู่อาศัยของพวกลัวะ พวกยางเชื่อกันว่ามาจากอำเภอเถินหรือเชียงใหม่ ได้ยกพวกมาตั้งถิ่นฐานตามที่ราบสองฝั่งของแม่น้ำวัง โดยเกาะกลุ่มกันอยู่หนาแน่นตามแนวเส้นทางคมนาคม ชุมชนอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม[ต้องการอ้างอิง]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลแม่ปุ แรกเริ่มก่อตั้งเป็น สุขาภิบาลแม่ปุ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2531[2] อำเภอแม่พริก โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 4.000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 3,883 คน มีความหนาแน่นของประชากรสูงถึง 970.75 คน/ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่ปุ เป็น เทศบาลตำบลแม่ปุ จนปัจจุบัน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล โดยยุบสภาตำบลแม่ปุ รวมกับเทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง[3] โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชนในเขตตำบลและเขตเทศบาลนั้น โดยรับพื้นที่สภาตำบลแม่ปุมาทั้งหมด 61.646 ตารางกิโลเมตร ประชากร 565 คน ทำให้ความหนาแน่นของประชากรของเทศบาลลดลงเหลือ 60.11 คน/ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ แก้

ตำบลแม่ปุ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

หมู่บ้าน แก้

 • หมู่ที่ 1 บ้านท่าไม้
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปุ
 • หมู่ที่ 3 บ้านต้นธง
 • หมู่ที่ 4 บ้านโป่งขาม
 • หมู่ที่ 5 บ้านวังผู
 • หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปุแพะ

ประชากร แก้

ตำบลแม่ปุ มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 3,946 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2561 (หลัง)
ทะเบียนบ้านกลาง 0 0 2 2 2
ท่าไม้ 1 324 361 685 217
แม่ปุ 2 178 246 424 145
ต้นธง 3 688 787 1,475 536
โป่งขาม 4 225 218 443 132
วังผู 5 161 163 324 99
แม่ปุแพะ 6 299 294 593 185
รวม - 1,875 2,071 3,946 1,316

อ้างอิง แก้

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลแม่ปุ พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล สภาตำบลแม่ปุ รวมกับ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง