ตำบลหน้าไม้ (อำเภอลาดหลุมแก้ว)

ตำบลในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

หน้าไม้ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านทั่วทั้งพื้นที่ ประชากรประกอบอาชีพทำนา ทำสวน และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม[3] ตำบลนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัดและเป็นที่ตั้งของทางแยกนพวงศ์ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงขนาดใหญ่ที่มุ่งสู่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี

ตำบลหน้าไม้
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Namai
ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด37.9 ตร.กม. (14.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[2]
 • ทั้งหมด14,339 คน
 • ความหนาแน่น378.33 คน/ตร.กม. (979.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 12140
รหัสภูมิศาสตร์130507
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตําบลหน้าไม้ทั้งตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ซึ่งได้รับการยกฐานะจากเดิมที่เป็นสภาตำบลหน้าไม้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538[4]

ที่มาของชื่อ แก้ไข

พื้นที่ตำบลหน้าไม้เดิมไม่มีผู้อยู่อาศัย มีสภาพรกร้างเต็มไปด้วยพงอ้อและแขม มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ประปราย มีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ และมีโขลงช้างเดินทางไปมา (ปัจจุบันยังเหลือชื่อคลอง "ลาดช้าง" ไว้เป็นหลักฐาน) ต่อมามีชายสองคนเดินทางเข้ามาคือนายเทศและนายจันทร์ซึ่งได้พาครอบครัวมาอยู่ด้วย ทั้งสองประกอบอาชีพเป็นพรานป่า[5] อาวุธที่ใช้ป้องกันตนเองและที่ใช้ล่าสัตว์ก็คือ "หน้าไม้" ซึ่งเป็นเครื่องยิงชนิดหนึ่ง มีคันและราง ยิงด้วยลูกหน้าไม้

จากนั้นได้มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาสมทบโดยหักร้างถางพงและเข้าครอบครองที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและทำมาหากิน เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองท้องที่เป็นตำบลและหมู่บ้าน และต้องมีการตั้งชื่อตำบล ชาวบ้านพิจารณาเห็นว่าครั้งหนึ่งได้เคยใช้หน้าไม้ที่นายเทศและนายจันทร์ลืมแขวนทิ้งไว้บนต้นไม้เป็นจุดนัดพบ (เนื่องจากไม่มีจุดสังเกตอื่นใดในพื้นที่) จึงเห็นพ้องกันให้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลหน้าไม้ ตามชื่ออาวุธของพรานทั้งสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา[5] กำนันคนแรกของตำบลคือ นายทรัพย์ แผ่พร[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

ตำบลหน้าไม้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอลาดหลุมแก้ว ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร[1] มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้[6]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ่อเงิน (อำเภอลาดหลุมแก้ว)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลระแหงและตำบลลาดหลุมแก้ว (อำเภอลาดหลุมแก้ว)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองข่อย (อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) และตำบลละหาร (อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลราษฎร์นิยม (อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

ตำบลหน้าไม้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่[6]

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองโต๊ะเซ็น
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลองลากค้อนเล็กหรือบ้านคลองลากค้อน
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลองอ่างแตก
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองอ่างแตก
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองหน้าไม้ตาเทศ
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม้
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองหน้าไม้หรือบ้านหน้าไม้
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองลาดช้าง
 • หมู่ที่ 9 บ้านคลองระแหงใต้
 • หมู่ที่ 10 บ้านคลองระแหงใต้
 • หมู่ที่ 11 บ้านคลองลากค้อนใหญ่

การคมนาคม แก้ไข

เส้นทางสายสำคัญที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่ตำบลหน้าไม้และเชื่อมต่อกับตำบลอื่น ๆ ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

 1. 1.0 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้. "ลักษณะที่ตั้ง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://namaipathum.go.th/public/location/data/index/menu/24 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 5 กันยายน 2563.
 2. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอลาดหลุมแก้ว". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้. "ลักษณะเศรษฐกิจ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://namaipathum.go.th/public/economy/data/index/menu/26 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 5 กันยายน 2563.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-09-05.
 5. 5.0 5.1 5.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้. "ประวัติและตราสัญลักษณ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://namaipathum.go.th/public/history/data/index/menu/22 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 5 กันยายน 2563.
 6. 6.0 6.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 93 ง): 38–53. 12 ตุลาคม 2541.