ตำบลหนองแปน (อำเภอเจริญศิลป์)

ตำบลในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

หนองแปน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นที่สูงทางด้านเหนือในระดับความสูง 190 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนทางตอนกลางและทางใต้ของตำบล เป็นที่ลุ่มในระดับความสูง 177 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ทำสวน ทำไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเจริญศิลป์ตามถนนสายหนองแปน–โคกคอน–เจริญศิลป์ ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร และตามถนนสายหนองแปน–สว่างแดนดิน–เจริญศิลป์ ระยะทาง 47 กิโลเมตร

ตำบลหนองแปน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Paen
ประเทศไทย
จังหวัดสกลนคร
อำเภอเจริญศิลป์
พื้นที่
 • ทั้งหมด65 ตร.กม. (25 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด8,771 คน
 • ความหนาแน่น134.94 คน/ตร.กม. (349.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 47290
รหัสภูมิศาสตร์471605
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
ตรา
อบต.หนองแปนตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
อบต.หนองแปน
อบต.หนองแปน
ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนในจังหวัดสกลนคร
พิกัด: 17°42′10″N 103°26′07″E / 17.702821°N 103.435141°E / 17.702821; 103.435141
ประเทศ ไทย
จังหวัดสกลนคร
อำเภอเจริญศิลป์
รหัส อปท.06471605
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 206 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
โทรศัพท์0 4270 7588
โทรสาร0 4270 7588
เว็บไซต์www.obtnongpan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลหนองแปนเดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ต่อมาทางราชการได้แบ่งแยกท้องที่ตำบลโคกสีออกมาจัดตั้งเป็น ตำบลหนองแปน เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[1] โดยมีการจัดตั้งสภาตำบลหนองแปนในพื้นที่ จนกระทั่งมีการจัดตั้งสภาตำบลหนองแปนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล[2]

อาณาเขต

แก้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลหนองแปนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ [3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองแปน
 • หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
 • หมู่ที่ 3 บ้านคำเจริญ
 • หมู่ที่ 4 บ้านดงสง่า
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวลในหรือบ้านนาสีนวล
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาสีนวลนอกหรือบ้านนาสีนวล
 • หมู่ที่ 7 บ้านดงพัฒนา
 • หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาสีนวลน้อย
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองแปนน้อย
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาสีนวลใต้

การศึกษา

แก้

โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง[4]

 1. โรงเรียนเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4
 2. โรงเรียนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9
 3. โรงเรียนบ้านหนองแปน หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 3 ศูนย์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

สถาบันและองค์การศาสนา

แก้

วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

 1. วัดป่าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2
 2. วัดป่าคำเจริญ หมู่ที่ 3
 3. วัดครองธรรมมิการาม หมู่ที่ 4
 4. วัดศรีกมโลวาส หมู่ที่ 6
 5. วัดป่าโนนชาด หมู่ที่ 7
 6. วัดศิริวรรณ หมู่ที่ 8
 7. วัดบูรพาราม หมู่ที่ 9
 8. วัดสามัคคีวราราม หมู่ที่ 10
 9. วัดศิริวราราม หมู่ที่ 11

การสาธารณสุข

แก้

โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

 อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอสว่างแดนดิน...............PDFราชกิจจานุเบกษา 97.(159):3497-3499. 14 ตุลาคม 2523
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (52 ง):267. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองแปน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://sakonnakhon.kapook.com/%E(ม.ป.ป.). สืบค้น 17 ธันวาคม 2560.
 4.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จังหวัดสกลนคร. "เกี่ยวกับหน่วยงาน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.obtnongpan.go.th/%E099.html เก็บถาวร 2018-05-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนม.ป.ป.: สืบค้น 17 ธันวาคม 2560.