ตำบลหนองลู

ตำบลในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

หนองลู เป็น 1 ใน 3 ตำบลของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตำบลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีถึง 39,055 คน[1] และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการทั้งหมดของอำเภอสังขละบุรี

ตำบลหนองลู
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Lu
วัดวังก์วิเวการาม
ประเทศไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอสังขละบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,168.0 ตร.กม. (451.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด39,055 คน
 • ความหนาแน่น33.43 คน/ตร.กม. (86.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 71240
รหัสภูมิศาสตร์710801
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ในอดีตเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่า
สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในประเทศพม่า
วัดวังก์วิเวการาม (เก่า) ได้มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งน้ำในเขื่อนนั้นจะเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย ได้ทำการย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขาแทน ส่วนวัดเก่าได้จมอยู่ใต้น้ำมานานราวสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดเท่านั้น

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลหนองลูมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติ

แก้

"หนองลู" เป็นภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า "นุ่งลู่" หมายถึง ต้นค้อ เป็นพืชในตระกูลต้นตาล ลักษณะใบตรงโคนแคบ ตรงปลายขยายออกใหญ่ นำมาใช้มุ่งหลังคาบ้านของชาวกะเหรี่ยง คนไทยเรียกต้นก้อหรือต้นค้อ ฉะนั้นคำว่าหนองลู หรือ นุ่งลู่ หมายถึงต้นก้อ หรือต้นค้อที่ขึ้นอยู่ตามริมหนอง ตามประวัติศาสตร์ตำบลหนองลู ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ใด ตามตำนานคำเล่าขานของผู้เต่าผู้แก่และผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ได้เล่าว่า มีพระภิกษรูปหนึ่งชื่อว่า ต่องชู่ เป็นชนชาติไทยใหญ่ ได้ออกธุดงค์มาจากประเทศพม่า เข้ามาอาศัยอยู่ที่ชวยโหว่ (แหล่งน้ำที่มีปูสีแดงซุกชุม) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีหลายกลุ่มเชื้อชาติอาศัยอยู่ เช่น มอญ ละว้า กะเหรี่ยง ต่องชู มอละข่า ลาว พม่า ฯลฯ ให้ความเคารพนับถือพระภิกษุรูปนี้มาก

ต่อมากิตติศัพท์ในด้านการอยู่ยงคงกระพัน สามารถรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายทำให้ชื่อกระจายออกไปตามละแวกบ้าน จนมีผู้คนเดินทางไปนมัสการ ไปฝึกวิชาความรู้ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก สถานที่ที่บ้านที่ชวยโหว่ (ทิชวยโหว่) จึงประกอบด้วยผู้คนมากมายสถานที่เดิมจึงคับแคบ จึงได้ขยายกว้างขึ้น ต่อมาผู้นำหรือหัวหน้าในหมู่บ้านนี้ ได้ให้ลูกหลานแต่ละคนได้กระจัดกระจายนำพรรคพวกหรือสมาชิกในครอบครัวให้ไปอยู่ในพื้นที่อื่น บางพวกอพยพไปอยู่แถวลำน้ำบีคลี่ บางพวกอพยพไปอยู่แถวลำน้ำรันตี บางพวกอพยพไปอยู่แถวลำน้ำซองกาเลีย บางพวกอพยพไปอยู่แถวลำน้ำแควน้อย จึงทำให้เกิดกลุ่มชนชั้นมาและตั้งชื่อตำบล หมู่บ้าน ละแวกบ้าน ตามสถานที่ที่สังเกตง่าย หรือตั้งชื่อผู้นำหรือหัวหน้า บางพื้นที่ตั้งชื่อตามสภาพทางภูมิศาสตร์

 
ลำห้วยในเขตตำบลหนองลู

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลหนองลูแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนิเถะ (Ban Ni Te)
หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ (Ban Wang Ka)
หมู่ที่ 3 บ้านไหล่น้ำ (Ban Lai Nam)
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกบ (Ban Huai Kop)
หมู่ที่ 5 บ้านเวียคาดี้ (Ban Wia Kadi)
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมาลัย (Ban Huai Malai)
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา (Ban Mai Phatthana)
หมู่ที่ 8 บ้านซองกาเลีย (Ban Song Kalia)
หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ (Ban Phra Chedi Sam Ong)
หมู่ที่ 10 บ้านประไรโหนก (Ban Prarai Nok)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลหนองลูมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลวังกะ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองลูทั้งหมด

ประชากร

แก้

พื้นที่ตำบลหนองลูประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 10 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 39,055 คน แบ่งเป็นชาย 20,036 คน หญิง 19,019 คน (เดือนธันวาคม 2565)[1] เป็นตำบลที่มีประชากรมากที่สุดในอำเภอสังขละบุรี

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2565[2] พ.ศ. 2564[3] พ.ศ. 2563[4] พ.ศ. 2562[5] พ.ศ. 2561[6] พ.ศ. 2560[7] พ.ศ. 2559[8]
*วังกะ 12,251 12,248 12,224 11,838 11,787 11,720 11,621
*ไหล่น้ำ 6,141 6,065 6,025 5,692 5,579 5,466 5,406
เวียคาดี้ 4,884 4,838 4,782 4,539 4,387 4,169 3,953
ใหม่พัฒนา 3,556 3,507 3,492 3,298 3,249 3,219 3,181
ซองกาเลีย 2,736 2,710 2,704 2,505 2,470 2,460 2,424
พระเจดีย์สามองค์ 2,519 2,521 2,534 2,411 2,377 2,368 2,349
*นิเถะ 2,426 2,442 2,429 2,246 2,232 2,211 2,207
ห้วยมาลัย 1,252 1,231 1,219 1,142 1,117 1,115 1,107
ห้วยกบ 1,102 1,113 1,106 1,047 1,029 1,011 991
ประไรโหนก 338 343 342 335 348 345 358
**ทะเบียนกลาง

ทต.วังกะ

1,241 1,165 1,132 1,105 1,030 943 829
**ทะเบียนกลาง

อบต.หนองลู

609 573 508 356 330 296 269
รวม 39,055 38,756 38,497 36,514 35,935 35,323 34,695

*หมู่บ้านนิเถะ บ้านวังกะ และบ้านไหล่น้ำรวมประชากรทั้งเขตเทศบาลตำบลวังกะและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
  3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
  4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
  5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
  6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
  7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
  8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.