ตำบลสันทะ

ตำบลในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประเทศไทย

สันทะ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอนาน้อย

ตำบลสันทะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Santha
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอนาน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด136 ตร.กม. (53 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)[1]
 • ทั้งหมด6,267 คน
 • ความหนาแน่น46.08 คน/ตร.กม. (119.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55150
รหัสภูมิศาสตร์550405
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อใด จากการสอบถามผู้สูงอายุในหมู่บ้าน พอจะทราบว่าหมู่บ้านสันทะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ซึ่งจะทราบจากประวัติการสร้างวัดสันทะ[ต้องการอ้างอิง]

อาณาเขต แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองท้องที่ แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านเชตะวัน
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยจอย
 • หมู่ที่ 3 บ้านขุนสถาน
 • หมู่ที่ 4 บ้านวังคำ
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาแดง
 • หมู่ที่ 6 บ้านสันทะ
 • หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้ม
 • หมู่ที่ 8 บ้านส้าน
 • หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
 • หมู่ที่ 10 บ้านใหม่หัวดง
 • หมู่ที่ 11 บ้านเรืองสว่าง

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทะทั้งตำบล

อ้างอิง แก้