ตำบลเมืองลี

ตำบลในอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลเมืองลี เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของพื้นที่อำเภอ ที่มาของคำว่าเมืองลีนั้น น่าจะมาจากคำว่าเมืองลี้ เพราะว่าในอดีต ผู้คนจากเมืองต่างๆ ที่หลบลี้หนีภัยข้าศึกสงคราม หรือหนีโทษบ้านเมืองก็มักจะไปซ่อนตัวอยู่เมืองนี้ เพราะมีสภาพเป็นป่าเขา ยากแก่การค้นหาตัว สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองลี น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีมคธ เพราะคำว่าลี หรือลีนะ แปลว่าหลีกเล้น หรือซ่อนตัว ซึ่งก็ได้ความหมายเหมือนกับคำว่าลี้ เพราะว่าในยุคนั้นผู้คนมักนิยมเรียกชื่อเมืองเป็นภาษาบาลี เช่นเมืองหินว่าเมืองเสลานิคม เมืองน่านว่าเมืองนันทบุรี เป็นต้น แต่หลักฐานที่พบในหนังสือนครน่านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๗๘ ยังเรียกชื่อของเมืองลีว่า เมืองลี้ ฉะนั้นคำว่าลี้ กับลีก็น่าจะมีความหมายเหมือนกัน ส่วนเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าเมืองนี้มีรูปสัณฐานเป็นรูปวงรี จึงเรียกว่าเมืองลี แต่เหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นเพระคำว่าวงรีนั้นเขียนเป็นรูปตัว ร ไม่ใช่ตัว ล และคำว่าวงรีนั้น ไม่ค่อยนิยมใช่กันในภาษาเหนือ ฉะนั้นเหตุผลข้างต้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่า นี่คือที่มาของคำว่าเมืองลี[2]

ตำบลเมืองลี
อักษรไทยตำบลเมืองลี
อักษรโรมันTambon Mueang Li
จังหวัดน่าน
อำเภอนาหมื่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด264.77 ตร.กม. (102.23 ตร.ไมล์)
ประชากร (2558)
 • ทั้งหมด2,037 คน [1] คน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านน้ำอูน
  • หมู่ 2 บ้านป่าซาง
  • หมู่ 3 บ้านนาหมอ
  • หมู่ 4 บ้านนาคา
  • หมู่ 5 บ้านวังน้ำเย็น
  • หมู่ 6 บ้านน้ำแขว่ง
  • หมู่ 7 บ้านนาม่วง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองลี

อ้างอิงแก้ไข