ตำบลวังกวาง

ตำบลในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

ตำบลวังกวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตำบลวังกวางมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ซึ่งได้ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 โดยรับผิดชอบพื้นทั้งหมดทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5,788 คน[1]

ตำบลวังกวาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Wang Kwang
ประเทศไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอน้ำหนาว
พื้นที่
 • ทั้งหมด189 ตร.กม. (73 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด5,788 คน
 • ความหนาแน่น30.62 คน/ตร.กม. (79.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 67260
รหัสภูมิศาสตร์670903
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง

ภูมิศาสตร์ แก้

บ้านวังกวาง ตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตป่าฝั่งตะวันออก มีภูมิประเทศที่มีลำห้วยลำคลองไหลผ่านลงไปสู่ลำน้ำพอง พื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลเป็นภูเขา และภูเขาหินประกอบไปด้วยแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติ ตำบลวังกวางมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว และตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำบลวังกวาง แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านวังกวาง (หมู่ที่ 1)
 2. บ้านวังกวาง (หมู่ที่ 2)
 3. บ้านไร่ใต้ (หมู่ที่ 3)
 4. บ้านห้วยหินลับ (หมู่ที่ 4)
 5. บ้านซำม่วง (หมู่ที่ 5)
 6. บ้านดงคล้อ (หมู่ที่ 6)
 1. บ้านฟองใต้ (หมู่ที่ 7)
 2. บ้านผาลาน้อย (หมู่ที่ 8)
 3. บ้านห้วยยางทอง (หมู่ที่ 9)
 4. บ้านโป่งนกแก้ว (หมู่ที่ 10)
 5. บ้านวังกวาง (หมู่ 11)

สถานที่สำคัญ แก้

 • ทางขึ้นภูกระดึงบ้านฟองใต้ (ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ ตำบลศรีฐาน)
 • ที่พักสงฆ์วัดป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง
 • เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้านทิศเหนือ
 • ผาสวรรค์ บ้านดงคล้อ
 • น้ำตกพ่อบุญเพ็ง

อ้างอิง แก้

 • http://www.wangkwang.go.th/ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง