ตำบลบางรักน้อย

ตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

บางรักน้อย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 5.8 ตารางกิโลเมตร (3,625 ไร่) แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ทำเกษตร 1,929 ไร่ และเนื้อที่สำหรับใช้ประโยชน์เป็นสวนผลไม้และที่พักอาศัยประมาณ 1,696 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางประดู่, คลองบางรักใหญ่, คลองแม่ร่องกร่าง, คลองอ้อมนนท์ เป็นต้น

ตำบลบางรักน้อย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Bang Rak Noi
ประเทศไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.8 ตร.กม. (2.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด21,366 คน
 • ความหนาแน่น3,683.79 คน/ตร.กม. (9,541.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 11000
รหัสภูมิศาสตร์120110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลบางรักน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[1]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลบางรักน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน[1] ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านบางประดู่
  • หมู่ที่ 2 บ้านบางรักน้อย
  • หมู่ที่ 3 บ้านบางรักน้อย
  • หมู่ที่ 4 บ้านบางรักน้อย
  • หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว
  • หมู่ที่ 6 บ้านบางประดู่ใหญ่

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. 6 พฤษภาคม 2541. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-13. สืบค้นเมื่อ 2019-01-13.