ตำบลนาม่วง

ตำบลในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลนาม่วง เป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลอุ่มจานและตำบลห้วยสามพาด

ตำบลนาม่วง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Muang
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
พื้นที่
 • ทั้งหมด65.84 ตร.กม. (25.42 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด10,677 [1] คน
 • ความหนาแน่น162.16 คน/ตร.กม. (420.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41110
รหัสภูมิศาสตร์412501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

 • วันที่ 29 มีนาคม 2450 โอนพื้นที่ตำบลบ้านจำปี ตำบลนายุง ตำบลสาแล ตำบลเชียงแหว และตำบลบ้านอุ่มจาร อำเภอเมืองหนองหาร ไปขึ้นกับ อำเภอกุมภวาปี[2]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2507 ตั้งตำบลห้วยสามพาด แยกออกจากตำบลอุ่มจาน[3]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลนาม่วง แยกออกจากตำบลห้วยสามพาด [4]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2540 แยกพื้นที่ตำบลนาม่วง ตำบลห้วยสามพาด และตำบลอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ขึ้นกับอำเภอกุมภวาปี[5]
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2550 ยกฐานะเป็น อำเภอประจักษ์ศิลปาคม[6]

อาณาเขต(ตำบล) แก้

การปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลบ้านแดง แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาม่วง
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอนค้อ
 • หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วง
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนสา
 • หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าม้า
 • หมู่ที่ 8 บ้านเชียงกลม
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนทรายฟอง
 • หมู่ที่ 10 บ้านวังแสง
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนแสวง
 • หมู่ที่ 12 บ้านโนนสา
 • หมู่ที่ 13 บ้านหนองลุมพุก
 • หมู่ที่ 14 บ้านเชียงกรม

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่ตำบลนาม่วง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาม่วงทั้งตำบล

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

อ้างอิง แก้

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 17 กรกฎาคม 2564.
 2. [2]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนท้องที่อำเภอหนองหาร ๕ ตำบล คือ ตำบลบ้านจำปี ๑ ตำบล นายุง ๑ ตำบล สาแล ๑ ตำบลเชียงแหว ๑ ตำบลบ้านอุ่มจาร ๑ รวม ๕ ตำบลมาขึ้นในอำเภอกุมภาวาปี
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านดุง อำเภอโนนสัง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (29 ง): 884–898. 31 มีนาคม 2507.
 4. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (51 ง พิเศษ): 23. 25 มิถุนายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2021-07-17.
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2021-07-17.