ตำบลนาน้อย

ตำบลในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลนาน้อย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่อำเภอ เป็นศูนย์กลางความเจริญและที่ตั้งของสถานที่ราชการต่าง ๆ ของอำเภอนาน้อย

ตำบลนาน้อย
อักษรไทยตำบลนาน้อย
อักษรโรมันTambon Na Noi
จังหวัดน่าน
อำเภอนาน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด52.357 ตร.กม. (20.215 ตร.ไมล์)
ประชากร (2558)
 • ทั้งหมด2,773 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น23 คน/ตร.กม. (60 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์551501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านนาราบ
 • หมู่ 2 บ้านดอนไชย
 • หมู่ 3 บ้านนาหลวง
 • หมู่ 4 บ้านนาน้อย
 • หมู่ 5 บ้านบุ้ง
 • หมู่ 6 บ้านไร่
 • หมู่ 7 บ้านนาหล่าย
 • หมู่ 8 บ้านหัวทุ่ง
 • หมู่ 9 บ้านนาอุดม
 • หมู่ 10 บ้านคลองชล

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาลตำบล ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาน้อย (นอกเขตเทศบาลตำบลนาน้อย)

อ้างอิงแก้ไข