ตำบลสถาน

ตำบลในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลสถาน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอนาน้อย

ตำบลสถาน
อักษรไทยตำบลสถาน
อักษรโรมันTambon Sathan
จังหวัดน่าน
อำเภอนาน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด258.93 ตร.กม. (99.97 ตร.ไมล์)
ประชากร (2558)
 • ทั้งหมด5,345 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น23 คน/ตร.กม. (60 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์550404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อใด จากการสอบถาม ตำบลสถานมาจากชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อดอกสถาน เป็นดอกไม้ที่หอมและสวยงามขึ้นเต็มไปหมดที่บ้านสถาน จึงตั้งชื่อตำบลสถาน ตามชื่อดอกไม้

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านศาลา
 • หมู่ 2 บ้านสถาน
 • หมู่ 3 บ้านร้อง
 • หมู่ 4 บ้านบง
 • หมู่ 5 บ้านไร่น้ำหิน
 • หมู่ 6 บ้านน้ำลัด
 • หมู่ 7 บ้านหมาก
 • หมู่ 8 บ้านน้ำป่ากล้วย
 • หมู่ 9 บ้านหล่ายหนอง
 • หมู่ 10 บ้านนาดอย
 • หมู่ 11 บ้านใหม่จัดสรร
 • หมู่ 12 บ้านทุ่งเจริญ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสถานทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข