ตรุษญี่ปุ่น

ตรุษญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 正月โรมาจิshōgatsu) เป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีที่สำคัญที่สุด ด้วยประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ และมีการเฉลิมฉลองมาหลายศตวรรษแล้ว เนื่องจากความสำคัญของวันหยุดและการเตรียมการที่ต้องมี วันก่อนหน้าตรุษญี่ปุ่นจึงค่อนข้างยุ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันก่อนวันตรุษ ซึ่งรู้จักกันว่า โอมิโซกะ

ตรุษญี่ปุ่น
ตรุษญี่ปุ่น
คาโดมัตสึ
ชื่อโซงัตสึ
จัดขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นทั่วโลก
ประเภทวัฒนธรรม
ความสำคัญวันแรกของปีตามปฏิทินสุริยคติญี่ปุ่น
วันที่1 มกราคม
ส่วนเกี่ยวข้องวันขึ้นปีใหม่, ตรุษจีน, ตรุษเกาหลี, ตรุษมองโกล, ตรุษทิเบต, ตรุษญวน
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 1873

ตรุษญี่ปุ่นมีการเฉลิมฉลองตั้งแต่ ค.ศ. 1873 ตามปฏิทินเกรโกเรียน ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

ประวัติแก้ไข

ก่อนสมัยเมจิ วันที่ของวันตรุษญี่ปุ่นนั้นอิงปฏิทินจันทรคติจีน เช่นเดียวกับตรุษจีน เกาหลีและญวนร่วมสมัย อย่างไรก็ดี ใน ค.ศ. 1873 ห้าปีหลังการปฏิรูปเมจิ ญี่ปุ่นได้รับเอาปฏิทินเกรโกเรียนมาใช้ และวันที่ 1 มกราคมได้กลายมาเป็นวันตรุษทั้งอย่างเป็นทางการและทางวัฒนธรรม

อ้างอิงแก้ไข