ตรุษญี่ปุ่น

ตรุษญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 正月 โรมาจิshōgatsu) เป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีที่สำคัญที่สุด ด้วยประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ และมีการเฉลิมฉลองมาหลายศตวรรษแล้ว เนื่องจากความสำคัญของวันหยุดและการเตรียมการที่ต้องมี วันก่อนหน้าตรุษญี่ปุ่นจึงค่อนข้างยุ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันก่อนวันตรุษ ซึ่งรู้จักกันว่า โอมิโซกะ

คาโดมัตสึ

ตรุษญี่ปุ่นมีการเฉลิมฉลองตั้งแต่ ค.ศ. 1873 ตามปฏิทินเกรโกเรียน ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

ประวัติแก้ไข

ก่อนสมัยเมจิ วันที่ของวันตรุษญี่ปุ่นนั้นอิงปฏิทินจันทรคติจีน เช่นเดียวกับตรุษจีน เกาหลีและญวนร่วมสมัย อย่างไรก็ดี ใน ค.ศ. 1873 ห้าปีหลังการปฏิรูปเมจิ ญี่ปุ่นได้รับเอาปฏิทินเกรโกเรียนมาใช้ และวันที่ 1 มกราคมได้กลายมาเป็นวันตรุษทั้งอย่างเป็นทางการและทางวัฒนธรรม

อ้างอิงแก้ไข