ดิสโก้เทค (discothèque) จัดเป็นสถานบันเทิง ที่มีบริการให้มีดนตรี เครื่องดื่ม และมีพื้นที่ให้ออกมาเต้นรำ เป็นสถานบริการ 1 ใน 4 ประเภท ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ ส่วนใหญ่มักเปิดตามโรงแรม และเปิดให้บริการกลางคืน

ลักษณะของดิสโก้เทคมักจะเปิดเพลงเสียงดังจังหวะเร็วประกอบกับการจัดไฟหลากสีวูบวาบที่นิยมเรียกว่าไฟเทค ในเพื่อให้ผู้ใช้บริการออกมาเต้น และ เปิดเพลงช้าเป็นบางช่วง โดยบางที่โดยมีดีเจ เป็นคนเลือกและเปิดเพลง ตามอารมณ์ของลูกค้า