ซัลซา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ซัลซ่า)

ซัลซา (Salsa) มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปน ออกเสียงแบบภาษาสเปนว่า [ˈsalsa] และออกเสียงแบบภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันว่า [sɑːlsə] สามารถหมายถึง