ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ (อังกฤษ: Bangkok Naval Base) มีหน้าที่การป้องกันพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยของทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหน่วยทหาร และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ การเรือนจำ การดุริยางค์ ตลอดจนให้การฝึก และศึกษาวิชาการดุริยางค์ และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ประจำการ ประจำการ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2475
ประเทศ ไทย
รูปแบบ ฐานทัพ
กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนา 23 กรกฎาคม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข