ปฏิทินฮิจญ์เราะฮฺ

 1. มุฮัรรอม
 2. เศาะฟัร
 3. รอบีอุลเอาวัล
 4. รอบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานียะฮฺ
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ซุลกิอฺดะฮฺ
 12. ซุลหิจญะฮฺ

ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ (อาหรับ: جمادى الآخر أو جمادى الثاني‎) หรือ ญุมาดัษษานียะฮ์ นอกจากนี้ยังเรียกอีกว่า ญุมาดัลอาคิร และ ญุมาดัษษานี และ การสะกดไม่มาตรฐานอื่น ๆ ญุมาดิลอาคิเราะฮ์ ญุมาดิลอาคิเราะฮ์ ญุมาดิษษานี ญุมาดิษซานี เป็นเดือนที่ 6 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์ หรือปฏิทินอิสลาม

วันสำคัญในเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮ์แก้ไข

 • วันที่ 3 ปีที่ 5 หลังสาส์นอิสลาม วันเกิดท่านหญิงฟาฏิมะหฺ
 • วันที่ 13 ปี ฮ.ศ. 64 ท่านหญิงฟาฏิมะหฺ บินตฺฮิซาม หรือที่รู้จักกันในนาม อุมมุลบะนีน ภรรยาอิมามอะลีย์เสียชีวิต