ฟาฏิมะห์ อัซ ซะรออ์ หรือ ท่านหญิงฟาฏิมะหฺ บิดาคือศาสดามุฮัมมัด มารดาคือท่านหญิงคอดีญะหฺ เป็นภรรยาของอะลี บินอะบีฏอลิบ เสียชีวิตในมะดีนะหฺ ปีฮิจญ์เราะหฺศักราชที่ 10 หลังบิดาเพียง 6 เดือน

ฟาฏิมะฮ์ [1]
فاطمة
เกิดค.ศ.615, 5 ปีก่อนฮิจเราะฮ์
มักกะฮ์[2]
เสียชีวิต28 สิงหาคม ค.ศ.632, 3 ญุมาดัษษานียะฮฺ ฮ.ศ.11 "เป็นที่โต้เถียง"
สุสานเป็นที่โต้เถียง
ตำแหน่ง
 • al-Ṣiddīqah[2] (ผู้หญิงที่ซื่อสัตย์)
 • al-Mubārakah[2] (หญิงที่ได้พร)
 • al-Ṭāhirah[2] (หญิงบริสุทธิ์)
 • al-Zakiyyah[2] (หญิงพรหมจรรย์)
 • al-Zahra[2] (ผู้หญิงแห่งแสงสว่าง/ผู้ที่ยอดเยี่ยม)
 • Syedatun Nisa al-Alamin[3] (ผู้นำของผู้หญิงทั้งโลก)
 • อื่นๆ [4]
คู่สมรสอะลี
บุตร
บิดามารดา
ญาติ

ท่านหญิงฟาฏิมะหฺ เป็นสตรีที่มีความสำคัญมากที่สุดในศาสนาอิสลาม นางไม่เพียงแต่เป็นบุตรสาวของศาสนทูตแห่งอิสลาม นางยังเป็นมารดาของท่านฮะซัน และท่านฮุซัยน์ ผู้ซึ่งมีบุตรหลานเป็นอิมามในสำนักคิดชีอะฮ์และบุคคลสำคัญมากมาย

ท่านหญิงฟาฏิมะหฺ มีบุตรและธิดารวมกันแล้ว 4 คน ได้แก่ ท่านอิมามฮะซัน อิมามฮุซัยน์ ท่านหญิงซัยนับ และท่านหญิงอุมมุลกุลซุม ท่านนั้นเสียมารดา (ท่านหญิงคอดีญะหฺ) ตั้งแต่ยังเด็ก แล้วท่านก็เป็นผู้คอยปรนนิบัติบิดาทุกอย่าง ท่านจึงได้สมญานามว่า "มารดาของผู้เป็นบิดา" หมายความว่าท่านนั้นคอยดูแลท่านนบีมูฮัมหมัดทุกอย่าง

อ้างอิง แก้

 1. "Fatimah". Encyclopedia Britannica. สืบค้นเมื่อ 2023-04-19.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Sharif al-Qarashi
 3. "The Ka'aba, The House Of Allah | Story of the Holy Ka'aba | Books on Islam and Muslims". Al-Islam.org. สืบค้นเมื่อ 24 August 2014.
 4. "THE BLESSED NAMES OF SAYYIDATINĀ FĀTIMA AZ-ZAHRĀ' Rady Allāhu 'Anhā". Iqra.net. สืบค้นเมื่อ 3 December 2013.