ซาร์กาลอยันแห่งบัลแกเรีย

ซาร์กาลอยันแห่งบัลแกเรีย หรือ กาลอยันผู้สังหารโรมัน (อังกฤษ: Kaloyan of Bulgaria หรือ Kaloyan the Romanslayer) (ค.ศ. 1168/ค.ศ. 1168 – ตุลาคม ค.ศ. 1207) เป็นพระจักรพรรดิหรือซาร์แห่งจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2ผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1197 จนเสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1207 พระนามกาลอยัน (ละติน: Caloiohannes) แปลว่า “Good John” หรือ “Handsome John” (จอห์นโฉมงาม)

ซาร์กาลอยันแห่งบัลแกเรีย
Kaloyan the Romanslayer
Калоян Ромеоубиец
ซาร์แห่งจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2
ราชวงศ์ อาแซน
ครองราชย์ ค.ศ. 1197 - ตุลาคม ค.ศ. 1207
ประสูติ ค.ศ. 1168/ค.ศ. 1168
สวรรคต ตุลาคม ค.ศ. 1207
กษัตริย์บัลแกเรีย

กาลอยันเป็นพระอนุชาของและทายาทของซาร์แปเตอร์ที่ 4 (Petăr IV) และ ซาร์อีวัน อาแซนที่ 1 ในปี ค.ศ. 1187 พระองค์ทรงถูกส่งไปเป็นตัวประกันในคอนสแตนติโนเปิล แต่ทรงหลบหนีกลับมาบัลแกเรียได้ราวปี ค.ศ. 1189 หลังจากที่พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ถูกลอบสังหารกาลอยันก็ขึ้นครองราชย์เป็นซาร์

กาลอยันทรงดำเนินนโยบายอันเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงต่อจักรวรรดิไบแซนไทน์จนถึงกับไปเป็นพันธมิตรกับอีวันกอ (Ivanko) ผู้นำของวลาคผู้ที่เป็นผู้ลอบสังหารร์อีวัน อาแซนพระเชษฐาของพระองค์เอง ผู้เข้าไปรับราชการกับจักรวรรดิไบแซนไทน์ในปี ค.ศ. 1196 และได้เป็นข้าหลวงแห่งโพลดิฟ พันธมิตรอีกคนหนึ่งคือโดโบรเมียร์ คริสซอสข้าหลวงแห่งสตรูมิคา แต่ความเป็นพันธมิตรก็มาสลายตัวลงเพราะไบแซนไทน์เอาชนะทั้งสองคนได้ แต่คาโลยันก็สามารถพิชิตคอนสแตนเทเอียใสเธรซ และ วาร์นาได้จากจักรวรรดิไบแซนไทน์ใน ค.ศ. 1201 และภูมิภาคมาซิโดเนียส่วนที่เป็นสลาฟได้แทบทั้งหมดใน ค.ศ. 1202

อ้างอิง แก้

  • John V.A. Fine, Jr., The Late Medieval Balkans, Ann Arbor, 1987.
  • (primary source) Niketas Choniates, Nicetae Choniatae Historia, Bonn, 1835.
  • (primary source) Magoulias, Harry J. (transl.). O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, 1984, ISBN 0-8143-1764-2
  • (primary source) Ansbert, Historia de expeditione Friderici imperatoris, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, n.s. 5, 15-70.
  • Mauro Orbini, Il Regno di Slavi, Pesaro, 1601.

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

ก่อนหน้า ซาร์กาลอยันแห่งบัลแกเรีย ถัดไป
ซาร์อีวัน อาแซนที่ 1 แห่งบัลแกเรีย    
ซาร์แห่งบัลแกเรีย
(ราชวงศ์อาแซน)

(ค.ศ. 1196–1207)
  ซาร์บอริลแห่งบัลแกเรีย