ช่องแคบโดเวอร์

ช่องแคบโดเวอร์ (อังกฤษ: Strait of Dover) หรือ ช่องแคบกาแล (ฝรั่งเศส: Pas de Calais) เป็นส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 34 กิโลเมตรระหว่างเซาท์ฟอร์แลนด์ (South Foreland) ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโดเวอร์ในเทศมณฑลเคนต์ของสหราชอาณาจักร 6 กิโลเมตร กับแหลมกรีเน (Cap Gris Nez) ใกล้เมืองกาแลในจังหวัดปาดกาแลของประเทศฝรั่งเศส โดย ณ จุดนี้เอง ที่มีผู้คนมากมายมาท้าทายด้วยการว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ

แผนที่แสดงตำแหน่งของช่องแคบโดเวอร์

การเดินเรือแก้ไข

การเดินเรือจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังทะเลเหนือและทะเลบอลติกส่วนใหญ่จะผ่านช่องแคบโดเวอร์ มากกว่าจะใช้เส้นทางทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ที่อ้อมกว่าและอันตรายกว่า ทำให้ช่องแคบโดเวอร์เป็นทางน้ำที่มีการเดินเรือคับคั่งที่สุด โดยมีเรือพาณิชย์กว่า 400 ลำเดินทางผ่านช่องแคบนี้ในแต่ละวัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างมาก โดยมียามฝั่งอังกฤษคอยดูแลความเรียบร้อยในการเดินเรือตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากเรือที่เดินทางไปมาระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลเหนือแล้ว ยังมีเรือข้ามฟากเดินทางระหว่างเมืองโดเวอร์กับเมืองกาแลและบูลอญ-ซูร์-แมร์ โดยเรือข้ามฟากเคยเป็นวิธีเดียวในสำหรับผู้เดินทางทางรถยนต์ในการข้ามช่องแคบอังกฤษก่อนการเปิดให้บริการอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษที่ขุดลึกไปจากก้นทะเล 45 เมตร