การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบไอยูแพ็ก

(เปลี่ยนทางจาก ชื่อ IUPAC)

การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบไอยูแพ็ก (IUPAC nomenclature) เป็นระบบการตั้งชื่อสารประกอบเคมีและการอธิบายข้อมูลทางเคมีทั่วไป ระบบนี้ได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาโดยสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือไอยูแพ็ก (IUPAC)

กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เคมีมีรายละเอียดเป็นเอกสาร 2 ชุดคือ

  • Blue Book
  • Red Book

และเอกสารชุดที่ 3 คือGreen Book มีเนื้อหาแนะนำการใช้สัญลักษณ์สำหรับ ปริมาณทางกายภาพ (ร่วมกับ IUPAP), และเอกสารชุดที่สี่คือ Gold Book ประกอบด้วยคำจำกัดความจำนวนมากมายที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคในวิชาเคมี และคล้ายกันในวิชาชีวเคมี (ร่วมกับ IUBMB), วิชาเคมีวิเคราะห์ และแมโครโมเลกุลเคมี

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้