ชื่อยาที่รับอนุญาตของอเมริกา

(เปลี่ยนทางจาก USAN)

ชื่อยาที่รับอนุญาตแบบอเมริกา (อังกฤษ: United States Approved Name หรือ USAN) เป็นชื่อทางการหรือชื่อสามัญที่ใช้เรียก สารประกอบเคมี ที่ใช้ทางเภสัชกรรม ที่มีอยู่ใน ตำรับยา ของ สหรัฐอเมริกา (USP)


ดูเพิ่ม แก้